งานวิจัย ชีวิต อ่านหนังสือ อายุยืน

การอ่านหนังสือ ทำให้อายุยืนขึ้นได้จริงหรือ?

Home / สารพันหนังสือ / การอ่านหนังสือ ทำให้อายุยืนขึ้นได้จริงหรือ?

          ผลการวิจัยใหม่จากมหาวิทยาลัยเยลพบว่า การอ่านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอายุขัยที่เพิ่มมากขึ้น คนที่อ่านหนังสือจะมีชีวิตมากกว่าคนที่ไม่ได้อ่านประมาณสองปี ผลวิจัยนี้ได้ตีพิมพ์ลงในวารสารสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์

          นักวิจัยได้ทำการสำรวจข้อมูลชาวอเมริกันอายุมากกว่า 50 ปีจำนวน 3,635 คน ผู้ตอบแบบสอบถามได้ถูกแบ่งประเภทออกเป็นผู้ที่ใช้เวลาอ่านหนังสือ 3.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือมากกว่า และผู้ที่ไม่ได้อ่านเลย โดยควบคุมปัจจัยพื้นฐานต่างๆ เช่น เพศ เชื้อชาติ และการศึกษา นักวิจัยพบว่า ผู้ที่อ่านหนังสือ 3.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีโอกาสเสียชีวิต 23% ภายใน 12 ปี ในขณะที่ผู้ที่ใช้เวลาอ่านมากกว่า 3.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีโอกาสเพียง 17% เท่านั้นที่จะเสียชีวิตภายในระยะเวลาดังกล่าว

          ผู้ร่วมเขียนงานวิจัย Becca R. levy ศาสตราจารย์ด้านวิทยาการระบาดที่มหาวิทยาลัยเยล ได้ให้สัมภาษณ์แก่นิวยอร์ดไทม์สว่า “คนที่ให้เวลาอ่านหนังสือเล็กๆ น้อยๆ สักครึ่งชั่วโมงต่อวันมีความได้เปรียบในการเอาชีวิตรอดมากกว่าคนที่ไม่อ่าน”

ผลพลอยได้อื่นๆ

          นักวิจัยพบว่า คนที่อ่านหนังสือได้แสดงให้เห็นความสามารถทางสติปัญญาออกมาได้อย่างแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม การอ่านนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ไม่ได้ให้ผลในแบบเดียวกัน เว้นแต่ว่าผู้อ่านจะใช้เวลากับมันถึง 7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตลดลงถึง 11% มันไม่ได้เป็นที่ชัดเจนนักว่า ทำไมการอ่านถึงเกี่ยวข้องกับอายุขัยที่ยืนยาว แม้ว่าการวิจัยก่อนหน้านี้จะชี้ให้เห็นว่า คนที่อ่านหนังสือมีแนวโน้มที่จะมีสุขภาพดีขึ้น รวยขึ้น และการศึกษาที่ดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นไปอีก

          มีการสำรวจผู้ใหญ่ในสหราชอาณาจักรจำนวน 4,164 คน ทั้งผู้ที่อ่านหนังสือและไม่อ่าน พบว่า คนที่อ่านเพียง 20 นาทีต่อสัปดาห์กว่า 20% มีแนวโน้มที่จะรู้สึกพึงพอใจกับชีวิตของพวกเขา ในทางตรงกันข้าม ผู้ที่ไม่อ่านหนังสือราว 28% มีแนวโน้มที่จะเป็นภาวะซึมเศร้ามากกว่าคนที่อ่านอย่างสม่ำเสมอเพื่อความสุข 1 ใน 5 ของผู้อ่านกล่าวว่า “การอ่านจะช่วยให้พวกเขารู้สึกเหงาน้อยลง”

          “การอ่านไม่เพียงช่วยนักอ่านให้เข้าถึงการใช้ชีวิตที่มากขึ้น แต่ยังสามารถทำให้พวกเขาได้ทำในสิ่งที่อยากทำ เป็นสิ่งที่อยากเป็น หรือได้รับความรู้และทักษะเพิ่มเติม ฟื้นฟูจิตวิญญาณของสถานที่และเติมเต็มโลกใบนี้”

 

ที่มาจาก : weforum