The Greatest Compilation จักรวาล ดาราศาสตร์ ดาวเคราะห์ ตำรา นิโคเลาส์ ปโตเลมี หนังสือ หนังสือเปลี่ยนโลก

“The Greatest Compilation” หนังสือเปลี่ยนโลกเมื่อ 1,400 ปีที่แล้ว…

Home / สารพันหนังสือ / “The Greatest Compilation” หนังสือเปลี่ยนโลกเมื่อ 1,400 ปีที่แล้ว…

          ปโตเลมี เป็นนักดาราศาสตร์และนักภูมิศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ เป็นชาวกรีกโดยกำเนิด แต่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ที่เมืองอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์ อัตชีวประวัติส่วนตัวของปโตเลมีมีการบันทึกไว้น้อยมากและไม่ชัดเจน

          ผลงานของ ปโตเลมี นั้นมีประโยชน์ต่อโลกอย่างยิ่งยวด เขามีชื่อเต็มๆ ว่า เคลาดิออส ปโตเลเมออส รู้จักในชื่อภาษาอังกฤษว่า ปโตเลมี เป็นนักภูมิศาสตร์ นักดาราศาสตร์ และนักโหราศาสตร์ชาวกรีกโบราณ คาดว่ามีชีวิตและทำงานอยู่ในเมืองอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์ เขาเป็นผู้แต่งตำราที่สำคัญหลายเล่ม ที่ถือว่าเป็นคัมภีร์ทางวิชาการ ในจำนวนนี้ มี 2 เล่มที่ได้ใช้สืบต่อไปในวิทยาการของอาหรับและยุโรป เล่มแรกคือคัมภีร์ดาราศาสตร์ในชื่อว่า ‘The Mathematical Compilation’ ซึ่งภายหลังถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ‘The Greatest Compilation’ ซึ่งชาวอาหรับได้แปลหนังสือเล่มนี้ และให้ชื่อใหม่เป็นภาษาอารบิกว่า ‘al-majisti’

          ซึ่งภายหลังจากนั้นถูกแปลเป็นภาษาละตินว่า Almagest มีทั้งหมด 13 ชุด ที่รวบรวมความรู้ด้านดาราศาสตร์ในยุคนั้น เรื่องการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ ด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์ว่า โลกมีลักษณะเป็นทรงกลม เป็นศูนย์กลางของจักรวาล นอกจากนี้ยังมีความรู้เรื่องอธิบายการคำนวณช่วงเวลาเกิดสุริยุปราคา และจันทรุปราคา การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ โลกกลม เป็นต้น

          สำหรับ Almagest เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ ด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์ว่า โลกมีลักษณะเป็นทรงกลม เป็นศูนย์กลางของจักรวาล และหยุดนิ่งไม่มีการเคลื่อนไหว โดยทฤษฎีนี้ได้รับการยอมรับยาวนานถึง 1,400 กว่าปี ตำราอีกเล่มหนึ่งคือ “ภูมิศาสตร์” ซึ่งเกี่ยวกับความรู้ด้านภูมิศาสตร์ในโลกยุคกรีก-โรมัน อย่างละเอียด

          เนื้อหาในแต่ละเล่มของ ‘The Greatest Compilation’ อธิบายพื้นฐานด้านดาราศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพิสูจน์ว่า รวมไปถึงการอธิบายว่าเอกภาพเป็นทรงกลม อธิบายหลักการของปโตเลมีที่แบ่งโลกออกเป็นโซน ต่างๆ รวมไปถึงการอธิบายเรื่องดวงอาทิตย์ขึ้นและดวงอาทิตย์ตก อธิบายช่วงระยะเวลาของปี และทฤษฎีการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ อธิบายช่วงระยะเวลาของเดือน และทฤษฎีการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ อธิบายระยะทางระหว่างดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ ระยะทางระหว่างดวงจันทร์และโลก รวมไปถึงการสร้างเครื่องมือวัดระยะระหว่างดาว อธิบายการเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา อธิบายการกำหนดตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้าอธิบายเรื่องดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาล อาทิเช่น ดาวพุธ ดาวศุกร์ ดาวอังคาร ดาวพฤหัส และดาวเสาร์ อธิบายเรื่องดาว เคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาล โดยเน้นดาวศุกร์ และดาวอังคาร และอธิบายเรื่องดาว เคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาล โดยเน้นดาวพฤหัส และดาวเสาร์

          ผลงานหนังสือทางด้านดาราศาสตร์ที่มีอิทธิพลและเป็นที่ยอมรับมาเป็นเวลา นานร่วม 1,400 ปี และได้ทำให้โลกเปลี่ยนโดยแท้จริง จนกระทั่งนิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัส ได้พิสูจน์ว่าระบบจักรวาลของปโตเลมีไม่ถูกต้อง หนังสือเล่มนี้จึงคลายความสำคัญลงไป แต่ยังถูกบันทึกให้เป็นหนังสือที่เปลี่ยนแปลงมุมมองของคนที่มีต่อโลกใบนี้ไปมากที่สุด…

 

ที่มา : Pubat

รูปภาพ : en.wikipedia