การอ่าน นักอ่าน ระดับขั้นการอ่าน อ่านหนังสือ

‘อยากเป็นนักอ่าน ต้องมีระดับ’ วิธีง่ายๆ ของคนชอบอ่าน!!

Home / สารพันหนังสือ / ‘อยากเป็นนักอ่าน ต้องมีระดับ’ วิธีง่ายๆ ของคนชอบอ่าน!!

ใครอยากเป็น นักอ่านที่มี ระดับต้องทำตามวิธีเหล่านี้

          ใครไม่ชอบอ่านหนังสือ อาจมองว่าสิ่งนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิต แต่สำหรับใครที่รักการอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจ หรืออาจจะชอบอ่านอยู่บ้าน ก็คงอยากจะเป็น ‘นักอ่านที่มีระดับ’ กันอย่างแน่นอน คำว่า ‘ระดับ’ ที่ว่านี้ไม่ใช่การแบ่งชนชั้นหรือสร้างการแบ่งแยกแต่อย่างใด แต่มันคือการสร้างระดับขั้นการอ่านหนังสือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเอง บางคนอ่านหนังสือได้มากมายหลายเล่มก็จริง แต่ไม่สามารถตีความหรือวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือเล่มนั้นได้ เป็นเพราะคนเหล่านั้นไม่มีระดับขั้นการอ่านหนังสือไงล่ะ
          ถ้าอยากเป็นนักอ่านที่มีระดับ ก็ต้องสร้างมันด้วยตัวเอง กับ 4 ระดับขั้นการอ่านง่ายๆ ที่จะทำให้เราเข้าใจการอ่านมากยิ่งขึ้น…

ระดับ 1 พื้นฐาน

          พื้นฐานเป็นขั้นเริ่มแรกที่จำเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการอ่านที่เราสามารถรับรู้ความหมายของคำต่างๆ ได้ ทำให้เข้าใจประโยคและความหมายของคำที่อยู่ในแต่ละสภาพแวดล้อมหรือเงื่อนไขที่ต่างกัน เมื่อเราอ่านได้ในระดับนี้ ก็พอที่จะทำให้อ่านหนังสือเพื่อรับรู้ข้อมูลหรือเพื่อความสนุกได้ แต่การที่เราจะอ่านให้เข้าใจอย่างถ่องแท้จะต้องตั้งใจและมีสมาธิในการอ่าน

ระดับ 2 ตรวจสอบ

          เวลาที่เราต้องตัดสินใจเลือกหนังสือภายในช่วงเวลาสั้นๆ สิ่งที่ต้องคิดเป็นอันดับแรกคือ หนังสือเล่มนี้เราควรจะซื้อดีไหม การอ่านแบบตรวจสอบหรือการอ่านแบบผ่านๆ จะทำให้เราตัดสินใจได้ว่าควรซื้อหรือไม่ ดังนั้นเราควรมีทักษะการอ่านจับใจความให้มากเข้าไว้ เพราะจะทำให้เราสามารถซึมซับพื้นฐานเบื้องต้นได้ในเวลาที่จำกัดนั่นเอง

ระดับ 3 วิเคราะห์

          การอ่านวิเคราะห์ก็คือ การค้นหาโครงสร้างและการเรียบเรียงเนื้อหาของหนังสือ การตัดสินและการอ้างเหตุผลของคนเขียน การอ่านในระดับนี้เราจะอ่านเพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และจำเป็นมากๆ ที่เราจะต้องเพิ่มความตั้งใจให้มากขึ้น ไม่ว่ามันจะต้องใช้เวลานานแค่ไหน วิธีที่เร็วและง่ายที่สุกก็คือ การศึกษาภาษาของนักเขียนหรือดูจากชื่อหนังสือ หลังจากนั้นค่อยเน้นที่เนื้อหา ถึงจุดนี้เราต้องรู้ว่าแต่ละประเด็นเกี่ยวข้องกันอย่างไร โดยการสรุปเนื้อหาและค้นหาประเด็นต่างๆ ให้ได้

ระดับ 4 เปรียบเทียบ

          การอ่านเพื่อเปรียบเทียบทำได้โดยการอ่านหนังสือที่มีเนื้อคล้ายกัน หาจุดเด่นและจุดด้อยของหนังสือแต่ละเล่ม ว่าทำไมหนังสือเล่มนี้ถึงนำเสนอเรื่องราวแบบนี้ หากจุดจบเป็นอีกแบบจะเป็นอย่างไร ภาษาและการนำเสนอของหนังสือเล่มไหนที่ให้ความรู้สึกกับคนอ่านได้มากกว่า ซึ่งการอ่านเปรียบเทียบจะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในตัวของเราได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ