จิตร ภูมิศักดิ์ นักเขียน บุคคลสำคัญ ประวัติศาสตร์ รำลึก

ย้อนรำลึก “จิตร ภูมิศักดิ์” บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์

Home / Book News / ย้อนรำลึก “จิตร ภูมิศักดิ์” บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์

          25 กันยายน เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของวงการนักเขียนซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในประวัติศาสตร์ บุคคลนั้นก็คือ จิตร ภูมิศักดิ์ นอกจากนี้เขายังเป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในหลายๆ ด้าน ทั้งนักคิด นักเขียน กวี ศิลปิน นักวิชาการ และนักต่อสู้

          จิตร ภูมิศักดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2473 เป็นชาวจังหวัดปราจีนบุรี ตอนแรกถูกตั้งชื่อว่า สมจิตร เพื่อให้สอดคล้องกับพี่สาวที่ชื่อ ภิรมย์ ต่อมาสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามต้องการให้ชื่อแสดงถึงเพศหญิงชายอย่างชัดเจน จึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็นจิตร จิตรจบการศึกษาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ช่วงสมัยเป็นนิสิตเคยทำหน้าที่สาราณียกรหนังสือมหาวิทยาลัยฉบับ 23 ตุลา ได้ถูกเพื่อนนักศึกษาจับโยนบกจนหลังเดาะ เนื่องจากถูกล่าวหาว่ารูปแบบและเนื้อหาของหนังสือ มีลักษณะเป็นคอมมิวนิสต์ และต่อมาสภามหาวิทยาลัยสั่งพักการเรียน 1 ปี

          ระหว่างถูกพักการเรียนจิตรได้ไปสอนหนังสือที่โรงเรียนอินทรศึกษา และทำหนังสือพิมพ์ไทยใหม่กับ สุภา ศิริมานนท์ เมื่อจบการศึกษาได้เป็น อาจารย์ที่วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และเป็นผู้บรรยายวิชาภาษาอังกฤษ ที่คณะสถาปัตย์ ม.ศิลปากร วันที่ 21 ตุลาคม 2501 ถูกจับกุมข้อหามีการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์

งานเขียนครั้งแรก

          ผลงานด้านวิชาการ งานแปลและบทกวีมากมาย เช่น แม่ ของแมกซิม กอร์ตี้ โคทาน  ของเปรม จันท์  คนขี่เสือ ของ ภวานี ภัฏฏาจารย์  ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน ฯลฯ

ผลงาน

          หนังสือ “ความเป็นมาของคำสยาม ไทย, ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ”, 2519

          หนังสือ “ข้อเท็จจริงว่าด้วยชนชาติขอม” (ต่อมาพิมพ์รวมเล่มกับ “ความเป็นมาของคำสยาม ไทย, ลาว และ ขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ” เป็น “ความเป็นมาของคำสยาม ไทย, ลาว และ ขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ ฉบับสมบูรณ์”)

          หนังสือ “โฉมหน้าศักดินาไทย”

          หนังสือ “ภาษาและนิรุกติศาสตร์”

          หนังสือ “ศัพท์สันนิษฐานและอักษรวินิจฉัย”, 2548

          หนังสือ “โองการแช่งน้ำ และ ข้อคิดใหม่ในประวัติศาสตร์ไทยลุ่มน้ำเจ้าพระยา”, 2524

          หนังสือ “สังคมไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนสมัยศรีอยุธยา”, 2526

          หนังสือ “ตำนานแห่งนครวัด”

          เพลง “ภูพานปฏิวัติ”

          เพลง “แสงดาวแห่งศรัทธา”

          บทกวี “เธอคือหญิงรับจ้างแท้ใช่แม่คน”

          บทกวี “อะไรแน่ ศาสนา ข้าสงสัย”

          บทกวีของจิตร ภูมิศักดิ์

ปัจจุบัน

          วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2509 จิตร ภูมิศักดิ์ ถูกล้อมยิงเสียชีวิตลงที่ชายป่าบ้านหนองกุง ตำบลคำบ่อ  อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

 

รูปภาพจาก : moui.net