ข่าวสาร บทกวี ประกาศผล รางวัลพานแว่นฟ้า เรื่องสั้น

มาแล้ว! ประกาศผลการตัดสินวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าประจำปี 2560

Home / Book News / มาแล้ว! ประกาศผลการตัดสินวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าประจำปี 2560

          ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2560 ได้ดำเนินการจัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560 ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยขึ้น โดยมีผู้ส่งผลงานวรรณกรรมเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น จำนวน 733 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทเรื่องสั้น จำนวน 280 ผลงาน และบทกวี จำนวน 453 ผลงาน นั้น

          บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ตัดสินผลงานเรื่องสั้นและบทกวีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีผลงานผ่านการตัดสินให้ได้รับรางวัล ดังนี้

          ประเภทเรื่องสั้น

          รางวัลชนะเลิศ
          ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเงินรางวัล 60,000 บาท ได้แก่ ผลงานเรื่อง “ภาพที่คอมโพสิชั่น (ไม่เคย) ลงตัว” โดย ปะการัง

          รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล
          ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเงินรางวัล รางวัลละ 40,000 บาท (เรียงตามลำดับอักษร) ได้แก่
          1. ผลงานเรื่อง “ชัยชนะของบุญยืน”
          โดย กฤติศิลป์ ศักดิ์ศิริ
          2. ผลงานเรื่อง “เหตุการณ์สามัญ (กรณีศึกชิงปลากระป๋อง)”
          โดย นพดล พลกูล

          รางวัลชมเชย 10 รางวัล
          ได้รับเกียรติบัตร ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท (เรียงตามลำดับอักษร) ได้แก่
          1. ผลงานเรื่อง “กล่องสมบูรณ์แบบ”
          โดย วุฒินันท์ ชัยศรี
          2. ผลงานเรื่อง “คนคิดเลข”
          โดย โฆษิต มโนมัยอุดม
          3. ผลงานเรื่อง “ใครผิด ?”
          โดย จิตประภัสสร
          4. ผลงานเรื่อง “ใจในใจ”
          โดย ชมัยพร มาลัยทัต
          5. ผลงานเรื่อง “นายหน้ากับที่ดินบนดวงจันทร์”
          โดย รติธรณ ใจห้าว
          6. ผลงานเรื่อง “ในหมอก”
          โดย วัฒน์ ยวงแก้ว
          7. ผลงานเรื่อง “มือฉกภาพเขียน”
          โดย จันทรา รัศมีทอง
          8. ผลงานเรื่อง “รูรั่วที่พื้นรองเท้าผ้าใบ”
          โดย กวี ศรีธรรมานุกูล
          9. ผลงานเรื่อง “สารภีตีครู”
          โดย บุหลันบัณรสี
          10. ผลงานเรื่อง “อะไรก็ช่าง”
          โดย สุริยา แดนลำโขง

          ประเภทบทกวี

          รางวัลชนะเลิศ
          ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเงินรางวัล 60,000 บาท
          (ไม่มีผลงานใดถึงเกณฑ์ได้รับรางวัล)

          รางวัลรองชนะเลิศ 3 รางวัล
          ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเงินรางวัล รางวัลละ 40,000 บาท (เรียงตามลำดับอักษร) ได้แก่
          1. ผลงานเรื่อง “ณ ร่มเรา”
          โดย อรชร
          2. ผลงานเรื่อง “ประชาธิปไตยคือชีวิตประชาชน”
          โดย กิตติ อัมพรมหา
          3. ผลงานเรื่อง “แสงของเราในเงาจารึกโบราณ”
          โดย วิสุทธิ์ ขาวเนียม

          รางวัลชมเชย 10 รางวัล
          ได้รับเกียรติบัตร ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท (เรียงตามลำดับอักษร) ได้แก่
          1. ผลงานเรื่อง “เกมหมากรุกกับศึกปล้นเมือง”
          โดย เสน รัตนะ
          2. ผลงานเรื่อง “จักรยานคันเก่า”
          โดย ฮอยล้อ
          3. ผลงานเรื่อง “ดอกไม้วัยเยาว์”
          โดย มัณฑนา มาแม้น
          4. ผลงานเรื่อง “ปฏิกิริยาในกระจก”
          โดย อรินทร ผ่องแผ้ว
          5. ผลงานเรื่อง “ประชาธิปไตยในโลกจำลอง”
          โดย อนุวัฒน์ แก้วลอย
          6. ผลงานเรื่อง “ผู้คนและประเทศชาติ”
          โดย ขาล พฤษภ
          7. ผลงานเรื่อง “พลเมือง ๔.๐”
          โดย ธัชชัย ธัญญาวัลย
          8. ผลงานเรื่อง “รถไฟชั้นสาม”
          โดย คมสันต์ รองคีรี
          9. ผลงานเรื่อง “…เราจะเห็นความจริงได้อย่างไร…”
          โดย นายทิวา
          10. ผลงานเรื่อง “สิทธิอันชอบทำ”
          โดย ธีระสันต์ พันธศิลป์

          ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะจัดพิธีมอบรางวัลพานแว่นฟ้า ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา 1
          ขอแสดงความยินดีกับนักเขียนทุกท่าน มา ณ ที่นี้

          ที่มา : Fanpage รางวัลพานแว่นฟ้า
          รูปภาพ : Fanpage รางวัลพานแว่นฟ้า