งานหนังสือ รางวัลพานแว่นฟ้า เสื้อคลุมของผู้พัน

เสื้อคลุมของผู้พัน : วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าประจำปี 2561

Home / Book Event / เสื้อคลุมของผู้พัน : วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าประจำปี 2561

เสื้อคลุมของผู้พัน

.

กระตุ้นจิตสำนึกประชาธิปไตยของคนไทยด้วยวรรณกรรม กับ ‘ เสื้อคลุมของผู้พัน ‘ หนังสือวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าประจำปี 2561 (ครั้งที่ 16)

.

ในช่วงที่ทุกคนเรียกหาประชาธิปไตยกันทั่วเมืองแบบนี้ จะมีสักกี่คนที่เข้าใจบริบทของมันได้อย่างแท้จริง หลายกิจกรรมของสังคมกระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้งครั้งที่ผ่าน

ที่ประชาชนชาวไทยกว่า 70 ล้านชีวิต ได้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงความเป็นประชาธิปไตยของตน ด้วยกระดาษ 1 ใบ กากากบาทในช่องแคบ ๆ ของคูหา พร้อมกับเบอร์ในใจ 1 เบอร์

.

ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไรก็ตาม เราต่างเห็นแล้วว่าคนไทยตระหนักได้ถึงสิทธิ์และเสียงของตัวเองใต้หมวกประชาธิปไตยใบนี้แค่ไหน และอีกหนึ่งกิจกรรมที่หน่วยงานเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้อย่างเสรี

นั่นคือ ‘วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า’ การจัดประกวดเรื่องสั้นและบทกวีทางการเมืองที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและรัฐสภาไทยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

.

เสื้อคลุมของผู้พัน

.

รางวัลพานแว่นฟ้าจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2545 เรื่องมาจนปี 2561 ภายใต้จุดประสงค์สำคัญเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการเมืองอย่างสร้างสรรค์ และปลุกจิตสำนึกเกี่ยวกับประชาธิปไตยในคนไทยผ่านวรรณกรรม

.

ในการจัดประกวดครั้งที่ 16 นี้ (2561) มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 794 ผลงาน แบ่งเป็นเรื่องสั้น 298 ผลงาน และบทกวี 496 ผลงาน ซึ่งรางวัลชนะเลิศประเภทเรื่องสั้น ได้แก่ เสื้อคลุมล่องหน โดย ศิริพงษ์ หนูแก้ว และ รางวัลชนะเลิศประเภทบทกวี ได้แก่ ธงชาติผืนเก่า โดย จันทร์ เดือนแรม

..


เสื้อคลุมของผู้พัน โดย ศิริพงษ์ หนูแก้ว

.

เสื้อคลุมของผู้พัน

.

ชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าบัดนี้ไม่ใช่คนแปลกหน้าอีกต่อไปแล้ว เขาคือพ่อของนักศึกษาคนนั้น คนที่กระสุนวิ่งออกจากรังเพลิงเจาะกลางแผ่นหลังล้มลงบนสนามหญิง วันนี้เขาตามมาทวงถามชีวิตลูกชาย ผู้พันยืนนิ่งมองเขาอย่างเต็มตาครั้งแรก และไม่แน่ใจว่าตัวเองเล็กลง หรือเสื้อคลุมขนสัตว์สีขาวของเขาตัวใหญ่ขึ้น

.

“ผมไม่มีความคิดเห็นทางการเมืองใดขัดแย้งกับคุณ”
ผู้พันพูดพลางมองชายตรงหน้า

.

“ลูกผมก็ไม่มีความขัดแย้งทางการเมืองใดกับคุณ”
พ่อนักศึกษาสวนกลับแทบทันควัน

.

หน้า 27 – 4 7 จากหนังสือ ‘ เสื้อคลุมของผู้พัน ‘ : วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าประจำปี 2561

.


.

สำหรับคนที่สนใจหนังสือ ‘ เสื้อคลุมของผู้พัน ‘ : วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าประจำปี 2561 สามารถลงทะเบียนเพื่อรับหนังสือได้ใน ‘งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47’ และ ‘งานหนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 17’ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 7 เมษายน 2562 (หรือจนกว่าหนังสือจะหมด)

ส่วนใครที่อยากลงประลองฝีมืองานเขียนด้านการเมืองของตัวเองดูสักรอบ ตอนนี้คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า จัดการประกวดประจำปี 2562 อยู่นะ ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 หรืออ่านตามรายละเอียดด้านล่างได้เลย

.


.

เสื้อคลุมของผู้พัน

.

พานแว่นฟ้า

หมายถึง พานที่วางจัดซ้อนเป็นสองชั้น พานใบบนที่มีขนาดเล็กกว่า วางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่า ใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูง ในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์

นอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญ อันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศ และเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทย

.


.

เสื้อคลุมของผู้พัน

.

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2562 จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมวรรณกรรมไทยให้พัฒนาไปพร้อมกับสำนึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ เรื่องสั้น และบทกวี ในขอบเขตเนื้อหาวรรณกรรม เป็นการส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 680,000 บาท

.

เงื่อนไข :

.

① ความยาว

  • ประเภทเรื่องสั้น ความยาวไม่เกิน 8 หน้า (สามารถแต่งเรื่องสั้นได้ตั้งแต่ 1-8 หน้า)
  • ประเภทบทกวี ความยาว 6-12 บท (ถ้าเป็นกลอนเปล่า ไม่เกิน 2 หน้า)

.

.ส่งได้เพียงประเภทละ 1 ผลงาน (ส่งเรื่องสั้นได้ 1 ผลงาน และส่งบทกวีได้ 1 ผลงาน)

.

③ เปิดรับผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

.

ส่งผลงานได้ที่ :

.

① ทางไปรษณีย์ หรือส่งโดยตรงได้ที่ : กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารดีพร้อม เลขที่ 327 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
.

② ส่งผลงานรูปแบบ PDF ได้ทางอีเมล phan@parliament.go.th

 

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ และ แฟนเพจ

.