สถาพรบุ๊คส์ สิงสู่

สิงสู่ ◇ เมื่อผีอยากได้ แม้แต่ร่างคนไม่ตายก็ต้องให้ .. ผีสิงคนมีจริงไหม? หาคำตอบที่นี่

Home / Editor Picks / สิงสู่ ◇ เมื่อผีอยากได้ แม้แต่ร่างคนไม่ตายก็ต้องให้ .. ผีสิงคนมีจริงไหม? หาคำตอบที่นี่

สิงสู่

ผีสิง … มีจริงหรือคิดไปเอง?

นิยายสร้างจากหนังสืบสวนสยองขวัญ ‘สิงสู่’ โดยสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ ► คลิกเพื่อสั่งซื้อ

สิงสู่

‘ผีสิงกลางรายการ’ อาจเป็นสิ่งที่คนยุคนี้ สัมผัสผีเป็นรูปธรรมมากที่สุดแล้ว ท่ามกลางดินแดนศิวิไลซ์ไฟฟ้าเข้าถึง แน่ล่ะ การที่ผีอุกอาจเข้าสิงร่างคนโดยพลการ มักนำไปสู่คำถามโลกแตกอย่าง ‘ผีสิงคนได้จริงหรือ?’ … ถึงแม้ว่าเจ้าของร่างจะไม่ยินยอม แต่เป็นผีแล้วอยากได้อะไรก็ต้องได้งั้นเหรอ?   …. คิดดูแล้วผีเหล่านี้ช่างเอาแต่ใจชะมัด 😡

สิงสู่

แต่หากพูดกันตามความเชื่อของคนไทยในสิ่งที่วิทยาศาสตร์หาคำตอบไม่ได้  ผี ที่ว่ามานี้ ก็คงมีอยู่จริงและสิงคนได้จริงตามที่หลายคนเชื่อ

.

อ้างอิงจาก พระไตรปิฎกของศาสนาพุทธที่บันทึกเอาไว้ ดังนี้

.

🙏 ในพระวินัยปิฎก มหาวรรค ๑ อันตรายของภิกษุจำพรรษา 

อิธ ปน ภิกฺขเว วสฺสูปคตา ภิกฺขู ปิสาเจหิ อุพฺพาฬฺหา โหนฺติ ฯ อาวิสนฺติปิ หรนฺติปิ เอเสว อนฺตราโยติ ปกฺกมิตพฺพํ ฯ อนาปตฺติ วสฺสจฺเฉทสฺสแปลว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้จำพรรษา แล้วถูกพวกปิศาจรบกวนมันเข้าสิงบ้าง พาเอาไปบ้าง พวกเธอพึงหลีกไปด้วยสำคัญว่า นั่นแลอันตราย ไม่ต้องอาบัติแต่พรรษาขาด

.


.

🙏 ในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ / อโยฆรชาดก

ยกฺขา ปิสาจา อถวาปิ เปตา กุปฺปิตา เต อสฺสสนฺติ มนุสฺเสแปลว่า ยักษ์ก็ดี ปีศาจก็ดี หรือเปรตก็ดี โกรธเคืองแล้วย่อมเข้าสิงมนุษย์ได้

.


.

🙏 ในพระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์/มารตัชชนียสูตร

อถ โข ปาปิม ทูสี มาโร อญฺญตรํ กุมารกํ อนฺวาวิสิตฺวา สกฺขรํคเหตฺวา อายสฺมโต วิธุรสฺส สีเส ปหารมทาสิ สีสํ โวภินฺทแปลว่า ดูกรมารผู้ลามก ครั้งนั้นแล ทูสีมารเข้าสิงเด็กคนหนึ่ง แล้วเอาก้อนหินขว้างที่ศีรษะท่านพระวิธุระศีรษะแตก

.

สิงสู่


.

ผี สิงสู่ ร่างคน

.
เมื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องผีที่เข้าสิงคนนั้น ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้จะมีมานาน และถูกพูดถึงมาตั้งแต่สมัยโบราณ  เช่น ข้อมูลจาก หนังสือ 16 กรณีศึกษาผู้จำอดีตชาติได้ ที่ระบุถึง ‘การสิงสู่’ เอาไว้ โดยแบ่งย่อยออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่

.

🔵 การสิงร่าง
การที่วิญญาณเข้ายึดร่างชั่วคราว โดยที่เจ้าของร่างยังอยู่ เมื่อวิญญาณออกจากร่าง เจ้าของร่างสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้

.

🔵 การสวมร่าง
การที่เจ้าของร่างเสียชีวิตอย่างชัดเจน ก่อนที่วิญญาณของคนอื่นจะเข้ามายึดร่าง แล้วใช้ชีวิตแทนตลอดอายุขัย

.

🔵 การเกิดก่อนตาย
การสืบเกิดร่างระหว่าง วิญญาณคนตาย กับ ทารกในครรภ์ที่พึ่งเกิด บางกรณีทารกเกิดก่อนแล้ววิญญาณค่อยมาสืบต่อร่าง

.

ซึ่งในพระไตรปิฎกนั้น ก็ได้มีการบันทึกเรื่องราวของ  ‘การสวมร่าง’ เอาไว้เช่นกัน ว่าเป็นการสืบเกิดแบบ ‘โอปปาติกะกำเนิด’ หรือหนึ่งในรูปแบบการเกิดของสัตว์ที่เรียกว่า ‘โยนิ ๔’  หรือ ‘กำเนิด ๔’  โดยการเกิดประเภทนี้เป็นการเกิดที่ไม่มีที่มาที่ไป ฉับพลัน และผุดเกิดขึ้นมาเอง ซึ่งมักเป็นการเกิดของ เทวดา สัตว์นรก มนุษย์และเปรตบางจำพวก

.

🙏 พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่ม ๓ ภาค ๒ – หน้าที่ 355

“ เทวดาชั้นสูง  ๆ  ขึ้นไปตั้งแต่  ชั้นจาตุมมหาราชิกา  จัดเป็นจำพวกโอปปาติกะทั้งนั้น  สัตว์นรกก็เช่นกัน  ในจำพวกเปรตก็หากำเนิดได้ครบทั้ง  ๔”

.

สิงสู่

🙏 พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๒ – หน้าที่ 47

“ ดูก่อนสารีบุตร  โอปปาติกะกำเนิดเป็นไฉน   เทวดา   สัตว์นรก   มนุษย์บางจำพวก และเปรตบางจำพวก  นี้เราเรียกว่าโอปปาติกะกำเนิด”

.

สิงสู่.


ข้อมูลเพิ่มเติม

โยนิ ๔ หรือ กำเนิด ๔ แบ่งวิธีการเกิดออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่
 1. ชลาพุชะกำเนิด: เกิดในครรภ์ คลอดออกมาเป็นตัว เช่น มนุษย์ และสัตว์บางประเภท เช่น วัว สุนัข เป็นต้น
 2. อัณฑชะกำเนิด: เกิดจากไข่ แตกฟองออกมาเป็นตัว เช่น ไก่ เป็ด นก มด เป็นต้น
 3. สังเสทชะกำเนิด: เกิดในของโสมม สกปรก เช่น หนอน ยุง แมลงบางชนิด เป็นต้น
 4. โอปปาติกะกำเนิด: ผุดเกิดไม่มีที่มา เช่น เทวดา สัตว์นรก เป็นต้น

.

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับ “การสิงสู่” จากงานวิจัยที่ชื่อว่า “ข้อมูลประจักษ์ตายแล้วเกิด การเชิญวิญญาณเข้าทรง”  โดย รศ.ดร.บุณย์ นิลเกษ (อดีตอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ที่ทดลองโดยการเชิญวิญญาณผู้เสียชีวิตให้มาสิงร่างของ “ปู่ส่าง” ร่างทรงที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่

.

ซึ่งผลการวิจัยที่ออกมาน่าจะค้านสายตานักวิทยาศาสตร์บางจำพวก เพราะ “ปู่ส่าง” หรือร่างทรงคนดังกล่าว สามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับวิญญาณผู้เสียชีวิตได้ถูกต้องและแม่นยำถึง 100%  จากจำนวนผู้เข้าร่วมการวิจัย 100 ตัวอย่าง ヾ(@°▽°@)ノ

.

สิงสู่

.

เช่น สามารถเลือกของใช้ส่วนตัวของตนที่คละปนกับของอื่นได้ บอกชื่อญาติของผู้เสียชีวิตได้ถูกต้องบอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตได้อย่างฉะฉานและอธิบายสาเหตุของการเสียชีวิตได้ รวมถึงอากัปกิริยาการแสดงออกที่คล้ายคลึงกับผู้เสียชีวิต

สิงสู่

หลายคนตั้งข้อสงสัยขึ้นมาว่า … ୧( ˵ ° ~ ° ˵ )୨
 1. สิ่งนี้เป็นการกุเรื่องขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์บางอย่างหรือไม่?
 2. ร่างทรงเคยได้ยินเรื่องราวมาก่อน แล้วทึกทักว่าเป็นตนเองหรือเปล่า?
 3. ร่างทรงมีความผิดปกติทางจิตมาก่อนใช่ไหม?

.

แต่ทั้ง 3 ข้อสมมติฐานก็ต้องตกไป จากการพิจารณาวิเคราะห์ดังนี้
ร่างทรงไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวผู้ตายมาก่อน ไม่ได้รู้จักกับผู้ตายก่อนหน้า จึงไม่น่าเป็นไปได้ที่จะสามารถระบุข้อมูลได้แม่นยำเกี่ยวกับข้อมูลของญาติและเรื่องราวระหว่างบุคคล อีกทั้งยังระบุข้อมูลของสาเหตุการเสียชีวิตได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการใช้ชีวิตนอกเหนือจากการเป็นร่างทรง มีลักษณะเป็นคนปกติ ใช้ชีวิตเช่นคนทั่วไป ไม่มีรอยอาการผิดปกติแต่อย่างใด

.

นอกจากนั้นแล้วผู้เสียชีวิตที่กล่าวอ้างว่าเข้าสิงสู่ ไม่ได้เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง เป็นบุคคลสำคัญ หรือเป็นคนที่ร่างทรงมีส่วนได้ส่วนเสียด้วย หรือได้รับผลประโยชน์ใด ๆ ในเรื่องของกุเรื่องราว สมมติฐานทั้ง 3 ข้อนี้จึงตกไป เป็นเหตุให้บรรดาญาติที่มาเข้าร่วมการวิจัยจึงเชื่ออย่างสนิทใจว่าวิญญาณผู้เสียชีวิตมาเข้าร่างทรงจริง ๆ

.

จากเหตุผลหลายประการในวิจัยชิ้นนี้ จึงเป็นอีกข้อมูลสำคัญที่บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ว่า ‘วิญญาณหรือผี มีอยู่จริง และสิงคนได้จริง’  (,,#゚Д゚)

.


.

สิงสู่

.

แล้วเราจะแยกแยะได้ยังไง ว่าอันไหนผีดีหรือไม่ดี? ในเมืองที่ผีเต็มไปหมดแบบนี้และออกทีวีได้ ผีตามความเชื่อของคนไทยนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่

.

ผีธรรมชาติ 🍂

ผีที่มนุษย์จัดให้อยู่ในปรากฎการณ์ธรรมชาติ เช่น ผีฟ้า ผีดิน เป็นต้น ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์เกรงกลัวธรรมชาติ ต่อมาผีเหล่านี้มีพัฒนาการสู่เทพยดา ได้แก่ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา พระพราย และ พระอัคคี เป็นต้น

.

ผีคนตาย 📍

ผีที่เกิดจากคนที่ตายแล้ว ตามความเชื่อที่ว่าคนตายแล้วจะมีวิญญาณออกจากร่าง มีอัตราการเข้าสิงคนบ่อยครั้ง ซึ่งแบ่งย่อยแยกออกไปหลายประเภทตามสาเหตุการตาย เช่น

.

🔵   ผีป่า
ผีที่ตายในป่า ตายมานานแล้วเร่ร่อนในป่าเขา ไม่มีโอกาสพบเจอพระสงฆ์องค์เจ้า จึงดุร้าย มีฤทธิ์ แปลงกายเป็นสัตว์ต่าง ๆ ได้ เช่น เสือสมิง

.

🔵   ผีปอบ
ผีที่เกิดจากคนที่ชอบเล่นมนต์ดำ นับถือผี เซ่นผีด้วยของสด ของคาว พอตายจึงกลายเป็นผีปอบ ที่หากเข้าสิงหรือแฝงใคร จะทำให้มนุษย์ตายไวขึ้น

.

🔵   ผีตายโหง
ผีที่ตายในลักษณะทรมาน ทั้งฆ่าตัวตาย ฆาตกรรม และอุบัติเหตุ มีอาฆาตพยาบาทแรงมาก ซึ่งหากถูกเข้าสิง จะทำให้มนุษย์มีอาการเจ็บป่วยคล้ายลักษณะที่ผีตาย เช่น ผูกคอตายจะเจ็บที่ต้นคอ เป็นต้น

.

🔵   ผีเปรต
ผีที่ทำกรรมหนัก ติดอยู่ในบ่วงห่วงหวง เช่น ฆ่าพ่อแม่ ห่วงทรัพย์ ห่วงที่ เป็นต้น

.


.

แล้วถ้าผีมีจริง …ผีตนนั้นมีสิทธิ์อะไรที่จะมายึดสิงร่างคนเป็น? จริง ๆ แล้วการที่ถูกผีเข้าสิงได้นั้น มีเหตุมาจาก ..

.

 • จิตสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกันมาเนิ่นนาน จาก ‘เจ้ากรรมนายเวร’ หรือ จากความเชื่อว่ากรรมในอดีตจะตามติดมายังภพชาติปัจจุบัน เมื่อไหร่ที่จิตอ่อน ดวงตก ผีเหล่านี้จะสบโอกาสเข้าสิงทันที

.

 • ถูกทำของใส่ มนต์ดำ ไสยศาสตร์ จาก ผีจำพวกที่ ‘ลมเพลมพัด’ มาตามคำสั่งการ มักเป็นผีร้ายที่จ้องจะทำร้าย บางตนเอาถึงตายก็มี ดั่งคำโบราณที่กล่าวว่า ‘มีคนเรียกแว่วมา อย่าขานรับ’ เพราะอาจมีพลังงานหรือวิญญาณตามติดก็เป็นได้!

.

 • วัตถุ เครื่องราง รูปหล่อ หุ่น ศาลที่รับมาแบบไม่คิด อาจมีผีร้ายตามติดเพื่อหาร่างใหม่ไว้สิงก็เป็นได้ ….

.

 • การเปิดทาง หรือ ทำตนเป็นสื่อชักนำผีให้มาเข้าตัว เช่น การเข้าทรงวิญญาณ มีส่วนร่วมมุงดูคนผีเข้า หรือการไปหาหมอผี เป็นต้น

.

อย่าเล่นพิเรนท์เชียวล่ะ …. ผีมีทั้งดีและร้ายเหมือนอย่างมนุษย์เรานี่แหละ เพราะถ้าหากว่าการสิงสู่ของผีตนนั้น ไม่ใช่การสิงธรรมดา แต่เป็นการสิงเพื่อแย่งชิงร่าง หรือพูดง่าย ๆ ว่าขโมยชีวิตคุณไปล่ะ? คุณอาจต้องเป็นผีแทนผี  ……ก็เป็นได้

.

ลุ้นระทึกไปกับ นิยายจากหนังสืบสวน-สยองขวัญ  ‘สิงสู่’  โดย สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ เมื่อผีร้ายจอมละโมบต้องการชิงร่างมนุษย์ทุกคนที่มันอยากได้ ด้วยวิธีการและเล่ห์เหลี่ยมที่ใครก็คาดเดาไม่ได้ …แต่มันไม่ได้แค่สิงชั่วคราวและทำให้มนุษย์หวาดกลัวเท่านั้น สิ่งที่มันจะทำ ……คือ ฝังรากลึกพร้อมยึดร่างมนุษย์คนนั้นตลอดไป ซึ่งแม้แต่หมอผีที่เก่งกาจก็ปราบมันไม่ได้!

.

สิงสู่

.

ข้อมูลหนังสือ

.

สิงสู่

สำนักพิมพ์ สถาพรบุ๊คส์
หริพรรณ เขียนจากบทภาพยนตร์ของ วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง

คลิกเพื่อสั่งซื้อ

.

สำนักจิตต์อสงไขย ตั้งอยู่บนเนินเขาตรงจุดเชื่อมต่อระหว่างภูเขาสามลูก อันเป็นตำแหน่งทางสามแพร่ง ที่เหมาะแก่การใช้ประกอบพิธีทางไสยศาสตร์ตามตำราโบราณ
.
ในวันที่ฝนฟ้ากระหน่ำหนักจากฤทธิ์ของพายุเข้า ภายในสำนักกำลังประกอบพิธีกรรมบางอย่าง นำโดย ‘นายแม่’ หญิงชราผมขาวผู้เป็นเจ้าสำนัก พร้อมด้วยลูก ศิษย์คนใกล้ชิดอีก ๕ คน โดยมีศพมัดตราสัง ห่อผ้าขาว วางอยู่บนโต๊ะ เป็นจุดศูนย์กลางของพิธีกรรม
.
พวกเขาหารู้ไม่ว่า พิธีกรรมนี้ได้ปลุกวิญญาณแปลกหน้าที่ไม่ได้รับเชิญให้เข้ามาในบ้าน แม้ประตูหน้าต่างของสำนักจะถูกปิดแน่นหนาและห้ามใครเปิดเด็ดขาดแล้ว แต่ก็ยังไม่อาจหยุดยั้งพวกมันเอาไว้ได้

.

หลังจากนั้นความสยดสยองสุดขีดก็เริ่มต้นขึ้น ทุกคนต้องเผชิญหน้ากับวิญญาณร้ายที่ไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะสิงใคร เมื่อไหร่ แล้วด้วยวิธีใด แม้แต่นายแม่ผู้มีอาคมแก่กล้าที่สุดก็ไม่แน่ว่าจะรอดพ้นการ ‘สิงสู่’ ของมัน!

.

.


 


MTHAI BOOK | อ่านสนุก ทุกวัน ทันกระแส