12 สิงหาคม พระราชินีศรีแผ่นดิน วันแม่แห่งชาติ สถาพรบุ๊คส์ แนะนำหนังสือน่าอ่าน 2017

พระราชินีศรีแผ่นดิน : ความฝัน ความงดงาม และความเป็นแม่

Home / Editor Picks / พระราชินีศรีแผ่นดิน : ความฝัน ความงดงาม และความเป็นแม่

          สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
          ผู้เรียบเรียง : สุวิสุทธิ์

          หนังสือ ‘พระราชินีศรีแผ่นดิน’ ที่จะแนะนำต่อไปนี้ เป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระผู้ทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทุกดวง ผ่าน 3 เรื่องราว ได้แก่ ความฝัน ตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระเยาว์ที่มีพระราชปรารถนาเป็นนักเปียโนระดับโลก ความงดงาม พระสิริโฉมของพระองค์ได้รับการจารึกและสดุดีจากต่างประเทศว่า ‘ทรงเป็นราชินีผู้งดงามที่สุดในโลก’ และ ความเป็นแม่ พระจริยวัตรอันนุ่มนวลในฐานะที่ทรงเป็น ‘สมเด็จพระราชมารดา’
          หนังสือ ‘พระราชินีศรีแผ่นดิน’ จึงไม่ใช่แค่การรวบรวมพระราชประวัติของพระองค์เท่านั้น แต่ยังได้บรรจุเรื่องราวความรักและความผูกพันของพระผู้เปรียบเสมือน ‘แม่แห่งแผ่นดิน’ ของปวงชนชาวไทยทุกคน

          ความฝัน
          เมื่อยังเยาว์วัย คุณหญิงสิริกิติ์โปรดปรานการเล่นบทบาทสมมติเป็น ‘ครู’ อย่างมาก กระทั่งเมื่อเติบโตขึ้น เธอก็ได้รับทราบถึง ‘พรสวรรค์’ อีกประการหนึ่งที่ซ่อนอยู่
          ที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ คุญหญิงสิริกิติ์ได้เรียนรู้วิชาดนตรีซึ่งเธอชื่นชอบอย่างยิ่ง สามารถอ่านโน้ตและร้องเพลงได้ถูกต้องตามจังหวะอย่างน่าอัศจรรย์ตั้งแต่ระยะแรกที่เริ่มเรียนวิชาดนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นเปียโนที่เธอโปรดปราน ซึ่งเธอสนใจเข้าเรียนและฝึกซ้อมด้วยความกระตือรือร้นเป็นพิเศษ ทำให้ในเวลาต่อมา ขณะหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์อายุ 13 ปี เธอก็สามารถเล่นเปียโนได้อย่างไพเราะเพราะพริ้ง จนอาจนับว่าเป็นเลิศกว่าเด็กทุกคนในวัยเดียวกัน ซึ่งยากนักที่เด็กหญิงอายุเพียง 13 ปีจะสามารถกระทำได้
          ความซาบซึ้งในท่วงทำนองอ่อนโยนของดนตรี กับทั้งความสุขใจและอิ่มเอมใจเมื่อยามได้พรมนิ้วลงบนคีย์บอร์ดเปียโนนี้เอง จึงเป็นที่มาของความฝันในอนาคตของหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ นั่นคือ…การเป็นนักเปียโนผู้มีชื่อเสียงระดับโลก

          ความงดงาม
          “She is my smile.”…โฉมงามแห่งสยามประเทศ
          เมื่อครั้งยังเป็น ‘พระคู่หมั้น’ ความงามในรูปโฉมและกิริยาอันแช่มช้อยงามสง่าของหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ทำให้ได้รับความชื่นชมจากนักข่าวและสื่อมวลชนรวมถึงผู้คนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ยิ่งในภายหลังเมื่อหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ได้เข้าสู่พระราชพิธีอภิเษกสมรสเป็น ‘พระราชินี’ แล้ว พระสิริโฉมของพระองค์ก็ยิ่งทวีความงดงามตราตรึงมากยิ่งขึ้น จนอาจกล่าวได้ว่าทรงเป็นราชินีผู้ทรงโฉมสะคราญที่สุดในโลกในยุคนั้นก็ว่าได้
          นอกเหนือจากความงามในรูปโฉมแล้ว ‘รอยยิ้ม’ ที่เปี่ยมด้วยความจริงใจโดยมิได้ปั้นแต่ง และเป็น ‘รอยยิ้ม’ ที่ทรงมอบให้ทุกผู้คนด้วยพระหฤทัยอันพิสุทธิ์ของพระองค์เอง ซึ่งรอยแย้มพระสรวลของพระองค์ ได้ก่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ กระทั่งมีหนังสือพิมพ์ในต่างประเทศฉบับหนึ่งนำมาเขียนสดุดีว่า
          “ดาราฮอลลีวูดสมควรยิ่งที่จะเข้าโรงเรียนสิริกิติ์ เพื่อฝึกยิ้มอย่างธรรมชาติ พระองค์ท่านทรงยิ้มเรียบร้อยละมุนละไม ไม่ปรากฏความเหนื่อยหน่ายแม้แต่น้อย”

          ความเป็นแม่
          ครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเคยมีพระราชเสาวนีย์กับนักข่าวหนังสือพิมพ์ สตาร์-บุลเลติน แห่งฮอนโนลูลู ถึงพระราชกิจต่างๆ ในฐานะที่ทรงเป็น ‘พระราชินี’ ว่า ทรงพอพระทัยในราชกิจต่างๆ แต่ทว่า…
          “ฉันรักที่จะเป็นแม่มากที่สุด”
          พระองค์ทรงปลูกฝังพระอุปนิสัย ‘รักการอ่าน’ ให้แก่พระราชโอรสและพระราชธิดาทุกพระองค์ ดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็นปราชญ์ด้านวรรณกรรม ได้ทรงซึมซับพระอุปนิสัยความใฝ่รู้ใฝ่ศึกษามาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระราชบิดา มาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ แต่เรื่องที่ไม่ค่อยมีผู้ใดทราบมากนัก คือ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ก็ทรงเป็น ‘หนอนหนังสือ’ เช่นเดียวกัน ดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ เรื่อง สมเด็จแม่กับการศึกษา ความว่า
          “…สมเด็จแม่ทรงอ่านหนังสือมาก มีทุกประเภท ไปไหนก็ต้องไปซื้อมาไว้ และทรงใช้หนังสือนั้นเป็นประโยชน์มากที่สุด จนทุกวันนี้ท่านก็ยังอ่านมาก เวลางานยุ่งๆ บางทีเราก็ไม่มีเวลาอ่านหนังสือ แต่ไม่ทราบว่า ท่านทำอย่างไรของท่านจึงมีเวลา ท่านซื้อหนังสือของท่านเอง ทรงซื้อพระราชทานให้ข้าพเจ้าอ่าน จนโตก็ยังทำ ทรงแนะนำทั้งการอ่านในใจและการอ่านดังๆ ซึ่งมีรับสั่งว่า จะช่วยให้ภาษาพูดของเราดีขึ้น ทรงสนับสนุนให้ตั้งห้องสมุด สะสมหนังสือ…”

          นี่เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งจากหนังสือ ‘พระราชินีศรีแผ่นดิน’ ที่ฉายพระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในมุมมองคุณหญิงน้อยที่เติบโตขึ้นเป็นราชินีผู้งดงามทั้งรูปโฉมและจริยวัตร และเป็นแม่ของแผ่นดิน ที่ลูกๆ กว่า 65 ล้านคนเคารพและแสดงความจงรักภักดีอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย