ประกาศผล ประกาศผลรางวัลซีไรต์รอบแรก รางวัลซีไรต์ รางวัลซีไรต์ ประจำปี 2560 เรื่องสั้น

ประกาศผลรางวัลซีไรต์รอบแรก (Long List) ประจำปี ๒๕๖๐

Home / Book News / ประกาศผลรางวัลซีไรต์รอบแรก (Long List) ประจำปี ๒๕๖๐

          รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี 2560 ในขณะนี้ได้ทำการประกาศผลการตัดสินรอบแรก (Long List) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผลงานเรื่องสั้นที่ผ่านการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • เป็นผลงานภาษาไทย ของนักเขียนสัญชาติไทย
 • เป็นผลงานริเริ่มของผู้เขียนเอง มิใช่งานแปลหรือดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น
 • ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ขณะส่งผลงานเข้าประกวด
 • เป็นผลงานรวมเรื่องสั้นที่เผยแพร่เป็นครั้งแรกย้อนไปไม่เกิน 3 ปี ภายในวันสิ้นกำหนดส่งงาน ทั้งนี้ต้องมีเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ด้วย
 • เป็นรวมเรื่องสั้นจำนวนไม่ต่ำกว่า 8 เรื่อง และจะต้องมีผลงานที่ไม่เคยรวมเล่มมาก่อนอย่างน้อย 70 %
 •  ผลงานวรรณกรรมที่เคยได้รับรางวัลอื่นใดมาแล้ว สามารถส่งเข้ารับการพิจารณาอีกได้

          โดยทางคณะกรรมการได้พิจารณาและลงมติคัดเลือกให้ผลงานรวมเรื่องสั้น ที่ส่งเข้าประกวดจำนวนทั้งหมด 57 เล่ม ผ่านเข้ารอบแรก (Long List) จำนวน 17 เล่ม ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. กลับสู่โลกสมมุติ โดย รัชศักดิ์ จิรวัฒน์
 2. กลางฝูงแพะหลังหัก โดย อุมมีสาลาม อุมาร
 3. ความโดดเดี่ยวของนักวิ่งระยะไกล โดย วิกรานต์ ปอแก้ว
 4. เงาแปลกหน้า โดย อนิมมาล เล็กสวัสดิ์
 5. ดั่งเรือนร่างไร้องคาพยพ โดย ภู กระดาษ
 6. นักแสดงสด โดย สาคร พูลสุข
 7. บ้านเมืองผม โดย จำลอง ฝั่งชลจิตร
 8. ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งเศร้า โดย จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัยพ์
 9. ผู้ปลอมแปลงสิงโต โดย เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
 10. ร้านหนังสือแมวฮกเกี้ยน โดย นฤพนธ์ สุดสวาท
 11. เรากำลังกลายพันธุ์ โดย เกริกศิษฎ์ พละมาตร์
 12. ลืมตาตื่นอีกครั้ง ในเวลาอันสมควร โดย ปองวุฒิ รุจิระชาคร
 13. สิงโตนอกคอก โดย จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท
 14. เสน่หานุสรณ์ โดย เงาจันทร์
 15. อันเป็นที่รัก โดย นทธี ศศิวิมล
 16. อาคเนย์คะนึง โดย อนุสรณ์ ติปยานนท์
 17. อีกา โดย จารุพัฒน์ เพชราเวช