การประกวด นักเขียน รางวัลพานแว่นฟ้า วรรณกรรม

เส้นทางสู่การเป็นนักเขียนมาถึงแล้ว!! รางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๑

Home / Book Event / เส้นทางสู่การเป็นนักเขียนมาถึงแล้ว!! รางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๑

          เริ่มต้นขึ้นแล้ว!!! สำหรับการประกวดงานเขียนวรรณกรรมสุดยิ่งใหญ่ของประเทศกับ “รางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๑”

          นักเขียนทั้งหน้าใหม่ละเก่าที่สนใจอยากประลองฝีมือก็สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ รางวัลพานแว่นฟ้ามีจุดประสงค์นำเสนอเนื้อหาที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยจะจัดประกวดทั้งหมด ๒ ประเภท ได้แก่ เรื่องสั้น และบทกวี กติกามีดังนี้

เรื่องสั้น

          – ขนาดความยาวไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษ เอ ๔

          – หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด ๑๖ ตัวพิมพ์ (๑๖ พอยท์)

บทกวี

          – ถ้าเป็นบทกวีฉันทลักษณ์ ขนาดความยาว ๖-๑๒ บท

          – ถ้าเป็นบทกวีรูปแบบอื่น (กลอนเปล่าหรือรูปแบบคำประพันธ์ที่สร้างขึ้นใหม่) ขนาดความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ

          – พิมพ์หรือเขียนลงในกระดาษ เอ ๔ หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด ๑๖ ตัวพิมพ์ (๑๖ พอยท์) หากเขียนด้วยลายมือให้เขียนตัวบรรจง

          แถมการประกวดในปีนี้ยังมีเงินรางวัลรวมมากถึง ๖๘๐,๐๐๐ บาท รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ ๑ รางวัล, รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทละ ๒ รางวัล, รางวัลชมเชย ประเภทละ ๑๐ รางวัล ซึ่งในขณะนี้ได้เปิดรับผลงานจากนักเขียนทั่วฟ้าเมืองไทยแล้ว ปิดรับต้นฉบับในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ และจะประกาศผลการตัดสิน สิงหาคม ๒๕๖๑

          โอกาสในการเป็นนักเขียนอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้ว…ใครมีของอยู่ในตัว ต้องไปอวดฝีมือกันเยอะๆ นะ!!