กลิ่น กลิ่นหนังสือ ความลับ หนังสือเก่า

ชวนมาไขความลับ! กลิ่นหอมของหนังสือเก่า

Home / สารพันหนังสือ / ชวนมาไขความลับ! กลิ่นหอมของหนังสือเก่า

          หนังสือเก่ามีกลิ่นหอมมีเสน่ห์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร นักวิทยาศาสตร์ช่างสงสัยก็เลยต้องการไขความลับของมัน เพื่อที่จะหาคุณลักษณะเฉพาะ อันจะนำไปสู่การหาวิธีอนุรักษ์ และสร้างกลิ่นเลียนแบบมันขึ้นมาด้วย

          หนังสือเป็นวัสดุที่ทำมาจากไม้ซึ่งจะค่อยๆ ย่อยสลายตัว และระหว่างกระบวนการนี้เองที่มันจะปล่อยสารเคมีสู่บรรยากาศพร้อมกับกลิ่นเฉพาะตัว นักวิจัยก็จะเก็บตัวอย่างสารประกอบเหล่านี้มากทำการวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมี

          กลิ่นมาพร้อมกับข้อมูลว่าด้วยองค์ประกอบทางเคมี และสภาพของวัตถุ” Matija Strlič หนึ่งในทีมวิจัยกล่าว ซึ่งด้วยวิธีการนี้ก็จะช่วยให้นักวิจัยหาทางเก็บรักษา และรู้ได้ว่าอะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สร้างความเสียหายให้กับหนังสือได้ด้วย

          นอกจากการวิจัยในห้องปฏิบัติการแล้ว ทีมนักวิจัยจาก University of London ยังได้ทำการวิจัยในภาคสนามโดยทำการสอบถามผู้ที่มาเยือน Birmingham Museum and Art Gallery และ Wren Library โดยให้อาสาสมัครได้ดมกลิ่นต่างๆ 8 อย่าง รวมถึงกลิ่นหนังสือเก่า แล้วให้อธิบายกลิ่นแต่ละกลิ่นว่ามีลักษณะอย่างไร

          ปรากฏว่า อาสาสมัครที่มาเที่ยว Birmingham Museum and Art Gallery มักใช้คำอธิบายลักษณะกลิ่นหนังสือเก่าว่าเหมือนกาแฟหรือช็อคโกแลต ขณะที่อาสาสมัครจากห้องสมุด Wren Library แห่งวิหารเซนต์พอล มักบอกว่าเหมือนไม้, ควันไฟ และดิน และบรรยายความเข้มข้นของกลิ่นรวมถึงความน่าดมของมัน จากนั้นนักวิจัยก็รวบรวมข้อมูลที่ได้มาทำเป็นวงล้อที่เรียกว่า Historic Book Odor Wheel ซึ่งเป็นเครื่องมือลักษณะเดียวกันกับที่ใช้บอกคุณลักษณะของไวน์ หรือกาแฟนั่นเอง

          Cecilia Bembibre อีกหนึ่งผู้ร่วมวิจัยบอกว่า โครงการนี้จะช่วยทำให้สามารถหาคุณลักษณะที่จะอธิบายกลิ่นของหนังสือเก่าได้ และวันหนึ่งจะทำให้เรารักษากลิ่นเฉพาะตัวของมันไว้ได้ด้วย

 

ที่มา : smithsonianmag