ความลับของจิ๋นซีฮ่องเต้ ชันสูตรประวัติศาสตร์ไขปริศนาพระเจ้าตาก พม่ารบไทย สำนักพิมพ์มติชน หนังสือประวัติศาสตร์ ในสาธารณรัฐไวมาร์ ฮิตเลอร์ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง

หนังสือประวัติศาสตร์ 4 เล่มที่จะทำให้ไม่ตกเป็นทาสความไม่รู้

Home / Book Lists / หนังสือประวัติศาสตร์ 4 เล่มที่จะทำให้ไม่ตกเป็นทาสความไม่รู้

หนังสือประวัติศาสตร์

หนังสือประวัติศาสตร์ จากมติชน 4 เล่มที่จะทำให้ไม่ตกเป็นทาสความไม่รู้

.

หนังสือประวัติศาสตร์

.

‘ความไม่รู้’ รักษาได้ด้วยการอ่านและศึกษาทำความเข้าใจไปกับมัน อีกทั้งประโยชน์ของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ยังช่วยให้เราไม่ทำเรื่องผิดพลาดซ้ำรอย และนี่คือ 4 หนังสือประวัติศาสตร์ จาก สำนักพิมพ์มติชน ที่จะทำให้คุณไม่ตกเป็นทาสความไม่รู้

.

หนังสือประวัติศาสตร์

.

พม่ารบไทย : ว่าด้วยการสงครามระหว่างไทยกับพม่า

โดย ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์

ราคา 280 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อหนังสือ

.

ที่ผ่านมาเราศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-พม่าด้วยการใช้แต่หลักฐานของทางฝ่ายไทยข้างเดียวบทความที่ ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์ นำมาเสนอในที่นี้มุ่งศึกษา และตีแผ่เรื่องราวในสงครามที่ไทยมีกับพม่าตามที่มีปรากฏในพงศาวดารพม่าฉบับต่าง ๆ ซึ่งมีสาระและมุมมองที่หาอ่านไม่ได้ในเอกสารไทย

.

สำหรับการจัดพิมพ์ครั้งใหม่นี้ ดร. สุเนตร ได้เพิ่มเติมบทความที่เขียนขึ้นใหม่อีก 3 เรื่อง คือ จากพงศาวดารพม่ารามัญถึงคำให้การชาวอังวะ : ข้อค้นพบและการตีความใหม่ บางกอก-กรุงธนบุรีในแผนที่พม่าโบราณ พระวิสุทธิเทวี กษัตรีแห่งล้านนา ข้อมูลใหม่เหล่านี้จะพลิกความรู้และความเข้าใจเดิมที่มีตกทอดกันสืบมาในแวดวงการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-พม่า

.

หนังสือประวัติศาสตร์

.

ความลับของจิ๋นซีฮ่องเต้ โดย หลี่ไคหยวน

ราคา 330 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อหนังสือ

.

พลิกปูมประวัติศาสตร์ราชวงศ์ฉิน สู่การไขปริศนาลับของมหาจักรพรรดิแผ่นดินมังกร
.

จิ๋นซีฮ่องเต้เป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของประเทศจีน คนรุ่นหลังพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์มากมาย หากแต่ยังมีปมประวัติศาสตร์บางอย่างเกี่ยวกับพระองค์ที่ยังไม่มีผู้ใดสามารถให้คำตอบได้ชัดเจน ยังคงเป็นปริศนาที่ซ่อนอยู่ในตำราจนถึงปัจจุบัน

.

หนังสือเล่มนี้ได้หยิบยกปริศนาเหล่านั้นมาวิเคราะห์เชิงลึกด้วยวิธีการแบบนักสืบ พาเราเข้าสู่การไขความลับไปพร้อม ๆ กับผู้เขียน เราจะได้ทราบว่าเบื้องหลังปริศนาและความยิ่งใหญ่ของจิ๋นซีฮ่องเต้มีอะไรซุกซ่อนอยู่บ้าง และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่หลงเหลืออยู่ ทั้งเศษกระดาษและซากกระดูกผุพังบอกความลับของมหาบุรุษผู้นี้อย่างไร

.


หนังสือประวัติศาสตร์

.

ชันสูตรประวัติศาสตร์ ไขปริศนาพระเจ้าตาก

โดย รศ.นพ.เอกชัย โควาวิสารัช

ราคา 270 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อหนังสือ

.

ด้วยกระบวนการสร้างชาติ ทำให้พระเจ้าตากฯ กลายเป็นวีรกษัตริย์แห่งสยามประเทศ
.

เรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นปัญหาที่ท้าทายนักประวัติศาสตร์และนักศึกษาในหลายแขนงวิชาตลอดมา บางประเด็นก็มีการตีความไปบ้างแล้ว บางประเด็นก็รอคอยการวินิจฉัยหรือสืบค้นต่อไป คุณหมอเอกชัย โควาวิสารัชก็รวมอยู่ในกลุ่มบุคคลข้างต้นที่เกาะติดประเด็นปัญหานี้ตลอดมา

.

แต่ที่พิเศษและโดดเด่นกว่าคนอื่น ๆ คือคุณหมอสามารถรวมรวมเอกสาร นับแต่เอกสารปฐฒภูมิ ทุติยภูมิ หรือแม้แต่พงศาวดารกระซิบ แทบจะกล่าวได้ว่าไม่ได้ข้ามประเด็นใดไปได้เลย แม้แต่เพลงกล่อมเด็กก็เป็นเรื่องที่คุณหมอไม่ได้มองข้ามความสำคัญอีกด้วย ที่สุดแล้วหนังสือเล่มนี้คงเป็นที่พึงใจของผู้อ่านที่จะได้รับอรรถรสและพุทธิปัญญาใหม่เป็นแน่

.


หนังสือประวัติศาสตร์

.

ในสาธารณรัฐไวมาร์ ฮิตเลอร์ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง

โดย ภาณุ ตรัยเวช

ราคา 320 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อหนังสือ

.

นับจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดลง ไม่มีช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ใดในเยอรมนีที่เป็นประชาธิปไตยมากเท่ากับช่วงเวลาแห่งสาธารณรัฐไวมาร์ (1919-1933) ทว่าตลอดสิบสี่ปีแห่งสาธารณรัฐไวมาร์ก็เป็นช่วงเวลาแห่งความยุ่งเหยิงปั่นป่วนที่สุดเช่นกัน วิทยาการต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาควบคู่ไปกับการเข้ามาของเทคโนโลยี
.

ศิลปะถูกมองว่าทั้งงอกเงยและเสื่อมทราม ผู้คนที่ทั้งบ้าคลั่งหิวโหยเสถียรภาพท่ามกลางวิกฤตเงินเฟ้อสุดโต่งจึงไขว่คว้าหาผู้นำทางอุดมการณ์ที่จะประคองสังคมให้ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความหายนะไปได้ จนกระทั่งหยิบยกเอา ‘คนกลาง’ ผู้มีนามว่าอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ขึ้นมาเป็นผู้นำปกครองประเทศ

.

วาทกรรม ‘ฮิตเลอร์มาจากการเลือกตั้ง’ กลายเป็นมายาคติในสังคมที่ไม่รู้เท่าทันการครอบงำทางความคิด โดยกลุ่มคนที่มีความเข้าใจอย่างผิดๆ และเผยแพร่ความเข้าใจนั้นให้ผู้อื่นรังเกียจประชาธิปไตย ภาพของสาธารณรัฐไวมาร์ ภาพของฮิตเลอร์ในหนังสือเล่มนี้ซึ่ง ‘ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอันชอบธรรม’ จึงเป็นการลบล้างมายาคติดังกล่าว เพื่อไม่ให้สังคมเราในยุคปัจจุบันก้าวพลาดเฉกเช่นที่สาธารณรัฐไวมาร์ประสบมาก่อน

.