Bunkitsu มินิมัลลิสต์ ร้านหนังสือ

BUNKITSU : เมื่อร้านหนังสือแห่งนี้เรียกเก็บค่าบริการถึง 500 บาท

Home / Book Corner / BUNKITSU : เมื่อร้านหนังสือแห่งนี้เรียกเก็บค่าบริการถึง 500 บาท

BUNKITSU : เมื่อร้านหนังสือแห่งนี้เรียกเก็บค่าบริการถึง 500 บาท

.

Bunkitsu ร้านหนังสือสไตล์มินิมัลลิสต์เก็บค่าบริการจากลูกค้า

.

BUNKITSU

 

มิติใหม่แห่งการให้บริการร้านหนังสือ เพราะเมื่อไม่นานมานี้มีร้านหนังสือสไตล์มินิมัลลิสต์เปิดใหม่ ชื่อว่า ‘ B u n k i t s u ’ ซึ่งเปิดให้บริการในเมืองโตเกียว วันที่ 11 ธันวาคม 2561
.

BUNKITSU

.

หากต้องการเข้าถึงหนังสือจำนวน 30,000 เล่มรวมถึงนิตยสารแล้วละก็จะต้องจ่ายเงินค่าบริการเป็นจำนวนเงิน ¥1,620 หรือประมาณ 500 บาทไทย

.

เพราะอะไรร้านหนังสือแห่งนี้จึงเรียกเก็บค่าบริการถึง 500 บาท?

.

เมื่อสำรวจดูทั่วร้านพบว่ามันแบ่งออกเป็น 2 ชั้น โดยชั้นแรกมีการจัดนิทรรศการหนังสือเอาไว้ให้ชมฟรีเมื่อลูกค้ามาถึงหน้าเคาน์เตอร์ แต่หากอยากชมต่อละก็จะต้องชำระเงินเพื่อได้สิทธิ์เข้าชม
.

BUNKITSU

.

BUNKITSU

.

ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปนั้นเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าชมสินค้าในร้านได้ ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ซื้ออะไรก็ตาม รวมถึงสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่จะได้รับจากทางร้าน
.

BUNKITSU

.

นอกเหนือจากการเข้าถึงจำนวนมหาศาลได้ทั้งวันแล้ว ทางร้านยังมีพื้นที่ไว้บริการลูกค้ารวมถึงกาแฟและชาฟรี เอาไว้ดื่มขณะที่นั่งอ่านหนังสือ ประชุม หรือคุยงานได้
.

BUNKITSU

.

ร้านหนังสือแห่งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างบริษัท Smile ,ร้านหนังสือ Morioka Shoten และร้านหนังสือ Yours เพื่อสร้างร้านหนังสือที่มีศักยภาพสูงและคงอยู่ยืนยาว
.

BUNKITSU

.

แม้จะมีรูปแบบธุรกิจที่ไม่เคยมีร้านหนังสือที่ไหนกล้าทำมาก่อน แต่ทางร้านมอบความพิเศษในเรื่องของหนังสือมหาศาลและพื้นที่กว้างขวางสำหรับลูกค้าที่เต็มใจจ่ายค่าบริการ
.
เรื่องนี้ถูกพูดถึงอย่างมากในสื่อออนไลน์ ทั้งสถาปัตยกรรมและการออกแบบของร้าน รวมถึงสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำงาน
.

BUNKITSU

.

ในยุคที่ร้านหนังสือได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมของคนอ่านเช่นนี้รวมถึงสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ที่เอื้อความสะดวกในการซื้อของและอ่านคอนเท้นต์ออนไลน์มากขึ้น แล้วอนาคตของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์จะเป็นอย่างไรต่อไป

.

SOURCES:

  1. bookstore in tokyo charges a fee to access its curated collection of books
  2. This new Tokyo bookstore charges a $13 admission fee
  3. bookstore in tokyo charges a fee to access its curated collection of books
  4. You have to pay to get into this Tokyo bookstore (but it’s worth it)