Horolife วิบากกรรม อ.มิก พชร เทวะบำบัด เวรกรรม

วิบากกรรม แก้ได้ไม่ลำบาก ด้วย 5 วิธีแห่งเทวะบำบัด กับ อ.มิก พชร

Home / Editor Picks / วิบากกรรม แก้ได้ไม่ลำบาก ด้วย 5 วิธีแห่งเทวะบำบัด กับ อ.มิก พชร

วิบากกรรม แก้ได้ไม่ลำบาก ด้วย 5 วิธีแห่งเทวะบำบัด กับ อ.มิก พชร

“ สัตว์ทั้งหลายมีกรรมของตัวเอง” ดั่งคำที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ใน ธรรมปริยายสูตร ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สั้ตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นพวกพ้อง มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กระทำกรรมอันใดไว้ เป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม ย่อมเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น” โดยธรรมชาติของกรรมจำแนกลักษณะออกเป็น 6 อย่าง ดังนี้

วิบากกรรม

ทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเอง
อย่างคำโบร่ำโบราณที่กล่าวเอาไว้ว่า “กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นย่อมคืนสนอง” ไม่ว่ากระทำกรรมดีหรือกรรมชั่ว กรรมนั้นจะติดตัวไปตลอด

มีกรรมเป็นทายาท
ต้นส้มออกผลเป็นส้มฉันใด ทำกรรมใดย่อมได้ผลแบบนั้น เหมือนคำที่กล่าวไว้ว่า “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” อยู่ที่จะเห็นผลช้าหรือเร็วทันตาเห็นก็เท่านั้น

มีกรรมเป็นกำเนิด
กรรมสามารถส่งต่อชาติต่อชาติได้ หากชาตินี้กระทำดี ก็จะส่งผลต่อชาติหน้าให้ได้พบแต่สิ่งดีวิบากกรรม

มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ พวกพ้อง
เคยสังเกตไหมว่า คนรอบตัวเรามักจะเป็นคนที่นิสัยคล้ายเรา เช่น พี่น้อง หรือญาติ นั่นเพราะเกิดจากการก่อกรรมร่วมกัน หากอยากได้สังคมดี ๆ พยายามสร้างกรรมดี เลือกทำแต่สิ่งดีเข้าไว้

มีกรรมเป็นที่พึ่ง
กรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้ หากกระทำกรรมที่ดี จะส่งผลให้จิตใจผ่องใส มีที่พึ่งทางใจที่ดี ๆ

มีกรรมเป็นเครื่องจำแนกให้สัตว์โลกดีเลวต่างกัน
มนุษย์เราเกิดมามีความแตกต่าง ในความเชื่อทางพระพุทธศาสนานั้นเชื่อว่าขึ้นอยู่กับผลกรรมที่ทำมาในชาติที่แล้ว ส่งผลต่อชาติปัจจุบัน

วิบากกรรม

วิบากกรรม คืออะไร? ตามหลักพระพุทธศาสนาได้นิยามความหมายเอาไว้ว่า “กรรม” คือ การกระทำที่เกิดมาจากเหตุแห่งเจตนา ส่วนคำว่าว่า “วิบาก” คือ ผลที่เกิดขึ้นจากเหตุของการกระทำกรรมนั้น ๆ เพราะเมื่อมีเหตุก็สมควรต้องมีผล หักล้างกันไปตามสมควร แต่เท่าที่หลายคนเข้าใจเกี่ยวกับ “วิบากกรรม” นั่นคือการพบเจอแต่สิ่งร้าย ๆ แย่ ๆ ไม่ว่าจะเป็น ความจน, ความรักห่วย ๆ, ตกงาน, หนี้สิน, ป่วยเจ็บโรคร้าย, หรืออุบัติเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่า สิ่งเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของวิบากกรรมที่เกิดขึ้นจากการก่อกรรมในอดีต

วิบากกรรม

วิบากกรรม ..แก้ได้หรือไม่?

ก่อนอื่นต้องระลึกเอาไว้เสมอว่า “กรรมไม่สามารถลบล้างได้” ไม่ว่าคุณทำดี หรือทำชั่ว สิ่งเหล่านั้นก็จะส่งผลต่อผู้ก่อกรรมไม่เร็วก็ช้า แล้วกรรมนี้แก้ได้หรือไม่? ไม่มีใครย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตได้ ทั้งกรรมดีและกรรมชั่วจะคอยอยู่เคียงข้างเราไปตลอดโดยไม่แยกจากไปไหน แต่เราสามารถเลือกทำแต่ กรรมดี เพื่อผ่อนผันสิ่งร้ายให้เบาบางลงได้

วิบากกรรม

แก้วิบาก ไม่ลำบาก ด้วย 5 วิธีแห่งเทวะบำบัด

ทำบุญอุทิศส่วนกุศล แก่เจ้ากรรมนายเวรที่เคยได้สร้างกรรมเอาไว้
วิธีนี้เป็นเพียงทานกุศล ซึ่งบางครั้งอาจไม่พอที่จะไถ่โทษทัณฑ์ที่เคยทำผิดต่อเจ้านายเวรรตนนั้นได้

บวชพราหมณ์ หรือบวชพระ รวมไปถึงการถือศีล
ระดับบุญสูงกว่าการให้ทาน ขึ้นอยู่กับความถี่และโอกาสในการแผ่บุญกุศลแก่เจ้ากรรมนายเวร

เจริญสมาธิภาวนา
ถือเป็นกุศลที่ละเอียดและสูงมาก ต้องทำอย่างตั้งมั่นและใจจริงเท่านั้น โดยจะทำได้ทุกที่ แต่ที่บ้าน หากจิตใจสงบและแน่วแน่พอ

ขออโหสิกรรม
ถือเป็นการให้อภัยทาน หากมีการให้อภัยกันและกัน กรรมนั้นย่อมเป็นโมฆะ หลุดจากบ่วงกรรมนั้นทันที

ขอร้องไกล่เกลี่ย
โดยการใช้คนกลางเพื่อไกล่เกลี่ยกับเจ้ากรรมนายเวร เช่น ผู้ทรงศีล หรือ ผู้มีจิตสัมผัส

สิ่งที่กล่าวไปข้างต้นล้วนแล้วแต่เป็น หนึ่งใน “เทวะบำบัด” ที่จะช่วยให้สิ่งร้ายกลายเป็นดี อาจจะดีไม่ทั้งหมดแต่ดีขึ้นอย่างแน่นอน โดยการแก้ปัญหาที่เหตุแห่งกรรม จะช่วยให้วิบากกรรมที่เจอค่อย ๆ คลายไปทีละน้อย หากหมั่นสร้างแต่กรรมดี จะช่วยละลายกรรมชั่วให้เบาบางลงไป ชีวิตจะพบเจอแต่เรื่องดี ๆ มากกว่าเรื่องร้าย ๆ

เรื่องราวเกี่ยวกับ “เทวะบำบัด” นั้น ยังมีให้ศึกษาอีกมาก กับหนังสือ “เทวะบำบัด” โดย อ.มิก พชร ทูตเทวะ ของสำนักพิมพ์ HOLO LIFE PUBLISHINGโดยการศึกษาวิบากกรรมและความทุกข์ไร้ทางออกแบบเคสต่อเคส เพื่อช่วยคลายปมทุกข์ ทั้งเรื่องรัก งาน หนี้สิน โรคภัยไข้เจ็บ รวมไปถึงสลัดกรรมร้ายให้เบาลง ในเล่มนี้เลย

วิบากกรรม

ชีวิตจะได้เฮงไม่หยุด ฉุดไม่อยู่ เปลี่ยนปีชงให้เป็นปีชิลล์ กับ อ.คฑา ชินบัญชร


ติดตามข่าวสารวงการหนังสือ ได้ที่ BOOK.MTHAI