store.mbookstore พระอัจฉริยภาพ รัชกาลที่ 9 หนังสือพระราชนิพนธ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9

หนังสือพระราชนิพนธ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ อีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพอันทรงคุณค่า

Home / สารพันหนังสือ / หนังสือพระราชนิพนธ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ อีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพอันทรงคุณค่า

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการอ่านเป็นอย่างมาก เพราะทรงส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่าน และยังทรงเปรียบให้ “หนังสือ” เป็นเหมือนดั่งการสะสมความรู้ นอกจากรพะองค์ท่านจะมีพระอัจฉริยภาพในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ ภาษาและวรรณกรรม ฯลฯ พระองค์ยังทรงเป็นนักเขียนและนักแปลที่มีฝีมือยอดเยี่ยมไม่แพ้ใคร จึงได้เกิดหนังสือพระราชนิพนธ์ขึ้นมาจำนวนไม่น้อย ซึ่งแต่ละเล่มล้วนมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนคนไทยทั้งสิ้น

เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิทเซอร์แลนด์

          เป็นพระราชนิพนธ์เรื่องแรก โดยพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ได้ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือรายเดือน วงวรรณคดี ฉบับประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๐ เป็นตอนแรก ในขณะนั้นถือได้ว่าหนังสือวงวรรณคดี จัดว่าเป็นหนังสือที่ดีและมีเนื้อหาสาระที่มีคุณค่าอย่างมากในสมัยนั้น และเป็นบันทึกของพระองค์ในช่วงเวลาเสด็จพระราชดำเนินเพื่อกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้ง เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ หลังจากที่พระองค์ท่านทรงเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ ๙ ในราชวงศ์จักรี พระองค์ได้ทรงบันทึกผ่านพระอักษรเป็นเรื่องราวการเดินทาง แสดงถึงความรู้สึกของพระองค์ ตลอดถึงเหตุการณ์ที่ทรงได้ประสบพบเจอ

นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ (แปล)

          หนังสือเล่มนี้พระองค์ทรงแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง A Man Called Intrepid บทประพันธ์ยอดนิยมของ William Stevenson บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการสืบสวนราชการลับในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ของนายอินทร์ โดยพระองค์ใช้เวลาแปลถึง ๓ ปี และรายได้จากการจำหน่ายนั้นก็พระราชทานให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา

ติโต (แปล)

          เป็นผลงานการแปลเรื่องที่ ๒ ของพระองค์ โดยทรงแปลจากต้นฉบับเรื่อง Tito ของ Phyllis Auty เพื่อศึกษาชีวิตของติโต นายกรัฐมนตรีคอมมิวนิสต์คนแรกและผู้ก่อตั้งประเทศยูโกสลาเวีย และใช้ในการศึกษาเรียนรู้บุคคลที่น่าสนใจของโลก รวมถึงผู้สนใจในประวัติศาสตร์ได้รู้จัก ติโต อย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยในเล่มนี้พระองค์ทรงเลือกใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและมีโวหาร โดยมอบรายได้จากการจัดจำหน่ายสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

พระมหาชนก

          หนังสือพระราชนิพนธ์เรื่องนี้มี ๒ ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พระองค์ได้ทรงสืบค้นเรื่องราวของพระมหาชนกในพระไตรปิฎกและทรงแปลด้วยพระองค์เอง โดยมีการดัดแปลงบ้างเล็กน้อยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ทรงโปรดฯ ให้จัดพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษกแห่งรัชกาล ภายในหนังสือมีภาพวาดฝีพระหัตถ์ของพระองค์เอง รวมถึงภาพประกอบโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงอีกหลากหลายท่าน

พระมหาชนก ฉบับการ์ตูน

          นอกเหนือจาก พระมหาชนก ในฉบับปกติ พระองค์ยังทรงโปรดฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือในแบบฉบับการ์ตูนเพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าใจง่ายขึ้น โดยได้นักวาดภาพประกอบลายเส้นอย่าง “ชัย ราชวัตร” มาวาดภาพประกอบที่แสดงถึงความเป็นไทย อีกทั้งยังมีฉบับอักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตาเพื่อเผยแพร่แก่คนตาบอดอีกด้วย

เรื่องทองแดง

          “เรื่อง ทองแดง” (The Story of Tongdaeng) ได้เผยแพร่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกหนึ่งเล่ม และเป็นหนังสือพระราชนิพนธ์ที่ติดอันดับขายดีที่สุดของประเทศในปี พ.ศ.๒๕๔๕ “คุณทองแดง” เป็นสุนัขธรรมดาที่มีลักษณะพิเศษทั้งด้านกายภาพและอุปนิสัย แสนรู้ เฉลียวฉลาด เป็นสุนัขตัวโปรดของพระองค์ท่านที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่ประทับใจของประชาชนชาวไทยทุกคน เนื้อหาหลักเป็นเรื่องความกตัญญูรู้คุณของคุณทองแดง รวมทั้งความจงรักภักดี ความมีมารยาท และการสั่งสอนลูกของคุณทองแดง และในพระราชนิพนธ์ได้ทรงยกย่องคุณทองแดงในเรื่องความกตัญญูรู้คุณของคุณทองแดงที่มีต่อแม่มะลิ

เรื่องทองแดง ฉบับการ์ตูน

          เนื้อหาทั้งหมดในฉบับการ์ตูนจะมีโครงเรื่องเช่นเดียวกันกับหนังสือพระราชนิพนธ์ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ แต่ได้มีการจัดพิมพ์ในรูปแบบการ์ตูนที่มีลายเส้นแบบไทยขึ้นมา เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น และภาพประกอบก็มีความน่ารักน่าสะสมไปอีกแบบ

พระราชดำรัส

          เป็นพระราชนิพนธ์ที่ทรงแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ แก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาของทุกปี โดยทรงเริ่มแปลพระราชดำรัส เรื่องน้ำและสิ่งแวดล้อม ซึ่งพระราชดำรัสในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากสหประชาชาติอย่างมาก พระองค์จึงมีพระมหากรุณาธิคุณแปลพระราชดำรัสเอง และจากพระราชดำรัสดังกล่าว ทำให้รัฐบาลมีมติให้ประกาศให้วันที่ ๔ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวัน “วันสิ่งแวดล้อมไทย” หลังจากนั้นก็ทรงแปลพระราชดำรัสในวันเฉลิมพระชนมพรรษาต่อเนื่องเรื่อยมา

          หนังสือพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่าน เป็นอีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพที่โดดเด่นอีกด้าน ซึ่งประชาชนคนไทยทุกคนจะจดจำไปทั้งชีวิตและทุกลมหายใจ มาร่วมกันสะสมความทรงจำอันล้ำค่า โดยการสั่งซื้อหนังสือที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สามารถสั่งซื้อได้ที่ store.mbookstore