ตุลามหาราช นิตยสารแพรว พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ 9

ตุลามหาราช ๒ ราชันสถิตนิจนิรันดร์ : บันทึกความยิ่งใหญ่ของสองพระมหากษัตริย์ไทย

Home / Editor Picks / ตุลามหาราช ๒ ราชันสถิตนิจนิรันดร์ : บันทึกความยิ่งใหญ่ของสองพระมหากษัตริย์ไทย

บันทึกประวัติศาสตร์และความยิ่งใหญ่ของ ๒ พระมหากษัตริย์ไทย

          เรื่องราวความยิ่งใหญ่ในเส้นทางคู่ขนานของ ๒ มหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่มีความคล้ายกันจนน่าอัศจรรย์ ทั้งเรื่องการครองราชย์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ การมีพระราชดำรัสที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาเช่นเดียวกัน เสด็จประพาสไปยังสถานที่ต่างๆ มากมายเพื่อให้ประเทศมีความผาสุก กระทั่งเสด็จสวรรคตในเดือนเดียวกัน

          นิตยสารแพรว ฉบับพิเศษนี้จัดทำขึ้นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่พระองค์ทรงทำให้ประเทศไทย ดำรงอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีอธิปไตย มีความร่มเย็นมายาวนานหลายร้อยปี ซึ่งทั้งหมดนี้มาจากพระบารมีและพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์

          ทุกคนจะได้อ่านบันทึกความยิ่งใหญ่ของ ๒ พระมหากษัตริย์ผ่านเรื่องเล่า พระบรมฉายาลักษณ์ และพระบรมสาทิสลักษณ์อันทรงคุณค่าหาชมยากจากนักสะสมและนักประวัติศาสตร์ ให้เห็นถึงพระบารมีของทั้งสองพระองค์ ผู้ทรงเป็นที่ยอมรับของสังคมโลก แม้จะต่างยุคสมัยกันก็ตาม

          ตุลามหาราช ๒ ราชันสถิตนิจนิรันดร์ ที่นิตยสารแพรวจัดทำขึ้นนี้ จึงควรค่าแก่การเก็บรักษาและส่งต่อให้ลูกหลาน ตลอดจนส่งมอบเป็นของขวัญแก่บุคคลพิเศษในโอกาสต่างๆ ด้วยเนื้อหาด้านในพิมพ์สี่สีสวยงาม หน้าปกพิมพ์ด้วยเทคนิคพิเศษเมทัลไลท์ ที่สำคัญไม่มีหน้าโฆษณาอยู่ภายในเล่ม

          อ่านบันทึกความยิ่งใหญ่ของสองพระมหากษัตริย์ผ่านเรื่องเล่า พระบรมฉายาลักษณ์ และพระบรมสาทิสลักษณ์อันทรงคุณค่าหาชมยากจากนักสะสมและนักประวัติศาสตร์ ให้เห็นถึงพระบารมีของทั้งสองพระองค์ ผู้ทรงเป็นที่ยอมรับของสังคมโลก แม้ต่างยุคสมัย ควรค่าแก่การเก็บรักษาและส่งต่อให้ลูกหลาน ตลอดจนส่งมอบเป็นของขวัญแก่บุคคลพิเศษในโอกาสต่างๆ

          นอกจากจะได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ แล้วยังได้ร่วมทำบุญอีกด้วย โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะนำสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สามารถสั่งจองได้แล้วที่ร้านนายอินทร์ ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ และที่ store.mbookstore