ตุลามหาราช ๒ ราชันสถิตนิจนิรันดร์ : บันทึกความยิ่งใหญ่ของสองพระมหากษัตริย์ไทย

ตุลามหาราช ๒ ราชันสถิตนิจนิรันดร์ : บันทึกความยิ่งใหญ่ของสองพระมหากษัตริย์ไทย

บันทึกประวัติศาสตร์และความยิ่งใหญ่ของ ๒ พระมหากษัตริย์ไทย           เรื่องราวความยิ่งใหญ่ในเส้นทางคู่ขนานของ ๒ มหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่มีความคล้ายกันจนน่าอัศจรรย์ ทั้งเรื่องการครองราชย์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์…

หนังสือพระราชนิพนธ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ อีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพอันทรงคุณค่า

หนังสือพระราชนิพนธ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ อีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพอันทรงคุณค่า

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการอ่านเป็นอย่างมาก เพราะทรงส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่าน และยังทรงเปรียบให้ “หนังสือ” เป็นเหมือนดั่งการสะสมความรู้ นอกจากรพะองค์ท่านจะมีพระอัจฉริยภาพในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ ภาษาและวรรณกรรม ฯลฯ พระองค์ยังทรงเป็นนักเขียนและนักแปลที่มีฝีมือยอดเยี่ยมไม่แพ้ใคร จึงได้เกิดหนังสือพระราชนิพนธ์ขึ้นมาจำนวนไม่น้อย…

“หนังสือในดวงตา พระราชาในดวงใจ” บันทึกแห่งความระลึกถึง

“หนังสือในดวงตา พระราชาในดวงใจ” บันทึกแห่งความระลึกถึง

          ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผ่านนิทรรศการหนังสือบันทึกความทรงจำ ภาพความประทับใจ และช่วงเวลาสำคัญที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งในหัวใจของพสกนิกรชาวไทย ในนิทรรศการ “หนังสือในดวงตา พระราชาในดวงใจ” ตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้           นิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอหนังสือที่บันทึกเรื่องราวต่างๆ ทำให้เราทุกคนระลึกถึงพระองค์ท่านอย่างไม่มีวันลืม ในแง่มุมต่างๆ นั่นคือ พระราชประวัติ และ…

เรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          ตลอดเวลากว่าหกทศวรรษแห่งการครองราชย์ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนทั้งชาติ ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงเสียสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์เพื่อพสกนิกรชาวไทย สมดังที่ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”           พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติ นับตั้งแต่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติในปี ๒๔๘๙ แสดงให้เห็นถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่พสกนิกรทั้งแผ่นดินได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงเข้าไปช่วยเหลือราษฎรทั้งด้านสาธารณสุข…

The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต เพื่อสานต่อที่พ่อทำ…

The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต เพื่อสานต่อที่พ่อทำ…

          The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต เป็นหนังสือที่กลั่นแนวคิดการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในบทบาทของ “คนทำงาน” ที่เปี่ยมไปด้วยวิสัยทัศน์ โดยการถ่ายทอดเรื่องราวที่ผ่านการค้นคว้ามาอย่างเข้มข้นตลอด 1ปี และเรื่องเล่าจากผู้ที่มีโอกาสได้ถวายงานใกล้ชิด มาเป็นคู่มือการทำงานและดำเนินชีวิตที่อ่านง่าย เหมาะสำหรับคนไทยยุคใหม่ในทุกสาขาอาชีพ จะเลือกนำไปใช้เป็นคู่มือนำทาง หรือเป็นแนวคิดในการใช้ชีวิตก็ดีทั้งนั้น…