ตำรา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อ วิชา๙หน้า ศาสตร์พระราชา

วิชา๙หน้า ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ

Home / Book Event / วิชา๙หน้า ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ

          คงเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมากที่สุดในชีวิต ที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทย ได้อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระราชาที่เป็นทรงทั้งนักคิด นักทำ และนักพัฒนา คงไม่มีพื้นที่แห่งไหนในประเทศไทยที่พระราชาของเราไม่เคยเสด็จฯ ไป เพราะพระองค์ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทยทุกแห่งหน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดโครงการพระราชดำริทั้งขนาดเล็กไปจนถึงใหญ่มากมายกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ

          เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกคนได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้จัดทำวีดีโอสารคดี ชุด “วิชา๙หน้า” ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ ที่นำเสนอ ๙ วิชาจากแรงบันดาลใจจากศาสตร์ของพ่อ โดยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านมุมมองของ ๙ บุคคลซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดในแวดวงต่างๆ ที่ได้ลงไปสัมผัสจริงจากโครงการพระราชดำริต่างๆ ทั่วประเทศ และยังเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวชุมชน เพื่อช่วยกระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่

ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อทั้ง ๙ เรื่อง มีดังต่อไปนี้

๑. วิชาปรุงไทยในใจคน (การสืบสานตำนานเรือ)

๒. วิชาชลปราการ (เขื่อนของพ่อ)

๓. วิชาหมอดิน (ปัญหาดินเสื่อมโทรม)

๔. วิชาปลูกรักษ์ (การเปลี่ยนแปลงใน จ.เชียงใหม่)

๕. วิชาตำนานพันธุ์ (การเกษตร)

๖. วิชานิเวศปฐมวัย (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน)

๗. วิชารักแรงโน้มถ่วง (โครงการแก้มลิงในพระราชดำริทุ่งทะเลหลวง)

๘. วิชาธรรมชาติสามัคคี (ป่า)

๙. วิชาหลอกฟ้า (การทำฝนเทียมที่เกิดจากปัญหาภัยแล้ง)

          ซึ่งในขณะนี้ได้มีการเผยแพร่วีดีโอสารคดีเรื่อง “วิชาปรุงไทยในใจคน” และ “วิชาชลปราการ” ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเรื่องวิชาปรุงไทยในใจคน เป็นการนำเสนอให้เห็นความมุ่งมั่นของพระองค์ ที่ทรงอยากอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้สืบเนื่องยาวนานและ “ปรุง” ความรักษ์ไทยสู่ใจคนไทยและคนรุ่นหลัง ด้วยทรงโปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟูกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคขึ้นอีกครั้งหลังจากว่างเว้นมานานถึง ๕๐ ปี เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและหลอมรวมความภาคภูมิใจของคนไทยเข้าไว้ด้วยกัน และวิชาปรุงไทยในใจคน ก็เหมือนกับการปรุงประวัติศาสตร์ที่ซีดจาง ให้กลับมามีสีสันและมีชีวิตกับคนไทยเหมือนเดิม

          ส่วนเรื่องวิชาชลปราการ นำเสนอให้เห็นถึงความสำคัญของเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก เพราะนอกจากจะช่วยให้ราษฎรมีน้ำใช้เพาะปลูกในฤดูแล้งได้เป็นจำนวนนับแสนๆ ไร่แล้ว เขื่อนแห่งนี้ก็จะสามารถเก็บกักน้ำอุทกภัยของทุกปีไว้ได้หมด จะไม่ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมพื้นที่เกษตรในบริเวณจังหวัดนครนายกอีกต่อไป และขณะเดียวกันในฤดูแล้ง น้ำจากเขื่อนก็จะถูกระบายเพื่อชะล้างดินเปรี้ยวในหลายอำเภอของนครนายกได้อีกด้วย ถือเป็นปราการที่ใช้เก็บกักน้ำสำหรับหล่อเลี้ยงชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย

          ถ้าอยากชมแบบเต็มๆ สามารถติดตามวีดีโอสารคดี ชุด วิชา๙หน้า ทั้ง ๙ ตอนได้ทาง Facebook เที่ยวไทยเท่

 

รูปภาพและวีดีโอจาก : Facebook เที่ยวไทยเท่