Dyslexia ดิสเล็กเซีย อัจฉริยะ อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

“ดิสเล็กเซีย” ถึงอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ แต่ก็เป็นอัจฉริยะได้!!!

Home / สารพันหนังสือ / “ดิสเล็กเซีย” ถึงอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ แต่ก็เป็นอัจฉริยะได้!!!

          ดิสเล็กเซีย (Dyslexia) คือความบกพร่องอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับการอ่าน ผู้ที่เป็นจะมีปัญหาในการอ่านเขียน สะกดคำติดขัด ผสมคำไม่ได้ จัดเป็นความผิดปกติเฉพาะด้านการเรียนรู้ โดยมีสาเหตุจากความผิดปกติของการทำงานที่เซลล์สมองซีกซ้าย

          เด็กวัยเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคนี้ถึง 10% และ 4% รุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการเรียน ซึ่งหากผู้ปกครองและครูไม่เข้าใจภาวะบกพร่องด้านการเรียนรู้นี้ เด็กอาจถูกลงโทษเพราะเรียนไม่ทันเพื่อน ไม่ทำการบ้าน มีปัญหากับเพื่อนร่วมชั้น ทำให้เด็กมองตนเองอยู่ในกลุ่มเด็กไม่ดี นำไปสู่พฤติกรรมเกเร หนีเรียนได้ คนที่เป็นโรคนี้ไม่ได้มีปัญหาทักษะอื่นๆ แถมบางคนกลับเป็นคนเก่งในด้านอื่นๆ เช่น เล่าเรื่องเก่ง ไหวพริบดี และหลายคนก็เข้าขั้นอัจฉริยะ ซึ่งใครจะรู้ว่ามีอัจฉริยะของโลกถึง 3 คน ที่มีความบกพร่องทางการอ่านเขียน ได้แก่ จอห์น เลนนอน, อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ และ ปิกัสโซ่

          สิ่งนี้จึงกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ เอเจนซี่โฆษณาอย่าง Grey มาเลเซีย สร้างสรรค์โฆษณารณรงค์ช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคดิสเล็กเซีย โดยใช้ลายเส้นขยุกขยุยเหมือนลายมือของเด็กที่บกพร่องทางการอ่านเขียน แต่รวมลายเส้นออกมาได้เป็นอัจฉริยะของโลกทั้ง 3 คนนั่นเอง

          จอห์น เลนนอน หนึ่งในสมาชิก The Beatles แม้เขาจะบกพร่องด้านการอ่าน แต่กลับเขียนโน้ตดนตรีและเนื้อเพลงได้อย่างไพเราะสวยงาม

          อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เติบโตมาพร้อมกับโรคดิสเล็กเซียจนดูโง่ในสายตาครู แต่เขาก็ได้เป็นนักฟิสิกส์ บุคคลอัจฉริยะชื่อดังของโลก

          ปิกัสโซ่ ศิลปินก้องโลก ผสมตัวอักษรไม่เป็น อ่านหนังสือแทบไม่ได้ แต่การรับรู้ที่ผิดปกติทำให้โลกได้เห็นภาพวาดที่แตกต่างด้วยจินตนาการสุดล้ำ

          ดิสเล็กเซียนั้นไม่ถือเป็นโรค ดังนั้นจึงไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยยา แม้จะไม่มีวันหายแต่ก็สามารถเอาชนะอุปสรรคด้วยความเข้าใจจากคนรอบข้าง โดยเฉพาะคนในครอบครัวและคนรอบข้าง เมื่อได้รับแต่พลังบวกบุคคลนั้นก็จะกลายเป็นคนที่มีศักยภาพที่ดีและมีความสุขกับการใช้ชีวิตที่น่าอิจฉาคนหนึ่งเลยล่ะ

 

แหล่งที่มา : en.wikipediaunderstood

รูปภาพจาก : dyslexialma