Admont Admont Abbey Library ห้องสมุด ห้องสมุดอาราม

Admont Abbey Library ห้องสมุดอารามที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Home / สารพันหนังสือ / Admont Abbey Library ห้องสมุดอารามที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Admont Abbey Library ห้องสมุดอารามที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Admont Abbey Library

.

 

พาชม Admont Abbey Library ห้องสมุดอารามของประเทศออสเตรียที่ใหญ่ที่สุดในโลก

.

………………..ริมแม่น้ำ Enns เมือง Admont ประเทศออสเตรีย คือสถานที่ตั้งของ Addmont Abbey อารามนักบุญเบเนดิกต์ที่เก่าแก่ที่สุดในรัฐสตีเรีย อีกทั้งยังเป็นห้องสมุดของนักบวชที่ใหญ่ที่สุดในโลก อย่าง Admont Abbey Library  ที่มีสถาปัตยกรรมและศิลปะกรรมยุคบาโรก ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของความวิจิตรตระการตาอย่างมาก

.

สถาปัตยกรรมและศิลปะกรรมยุคบาโรก (Baroque architecture) สถาปัตยกรรมตะวันตกที่เริ่มขึ้นราวต้นศตวรรษที่ 17 ที่ประเทศอิตาลี เป็นสถาปัตยกรรมที่บ่งบอกถึงความหรูหราและมีอำนาจของสถาบันคริสต์ศาสนา เน้นเรื่องสี แสง เงาและคุณค่าของประติมากรรมเป็นหลัง

.

Admont Abbey Library

.

.

Admont Abbey Library ห้องสมุดอารามกับสถาปัตยกรรมและศิลปะกรรมยุคบาโรก

.

………………..อารามนักบุญเบเนดิกต์แห่งนี้สร้างเสร็จในปี 1074 กระทั่งผ่านมา 700 ปีกว่าจึงแผนงานที่จะสร้างห้องสมุดขึ้น ผู้ริเริ่มคือ Matthäus Offner เจ้าอาวาสที่มีอำนาจการปกครองในช่วงนั้น (ปี ค.ศ. 1751 – 1779) ควบคุมและดำเนินการสร้างโดยหัวเรือใหญ่อย่าง  Josef Hueber ปรมาจารย์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมยุคบาโรก ในช่วงปี ค.ศ. 1715 – 2330

.

Admont Abbey Library

.

โดยห้องสมุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ด้วยความยาวโดยรวมกว่า 70 เมตร (หรือราว 230 ฟุต) กว้าง 14 เมตร (ราว 36 ฟุต) และสูง 12.7 เมตร หากสังเกตภาพวาดบนฝ้าเพดานจะเห็นภาพวาดยุคบาโรกเก่าแก่ ผลงานจาก Bartolomeo Altomonte จิตรกรยุคบาโรกชาวออสเตรียที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมากในเรื่องของจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่

.

เขาวาดมันขณะที่มีอายุราว 80 ปี ในช่วงฤดูร้อนปี ค.ศ. 1775 – 1776  เป็นการพรรณนาถึงขั้นตอนการสำรวจความคิดและการพูดจากวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับพระเจ้าในพระธรรมวิวรณ์

.

Admont Abbey Library

.

หนังสือวิวรณ์ หรือพระธรรมวิวรณ์ หรือ วิวรณ์  คือหนังสือเล่มสุดท้ายของพระคริสตธรรมคัมภีร์ (คัมภีร์ไบเบิ้ล) เป็น ‘วิวรณ์’ ของพระเยซูที่ต้องการบอกกับผู้ที่เชื่อ และมนุษยศาสตร์ทุกคน ทุนชนชาติ ให้ตระหนักถึงวาระสุดท้ายของโลก หรือการสิ้นสุด ‘ยุคเก่า’ และเริ่มต้น ‘ยุคใหม่’  (‘วิวรณ์’ มาจากภาษาอังกฤษ Revelation ที่ตรงกับภาษากรีกคำว่า Apocalypse หมายถึง การสำแดง, การเปิดเผย)

.

………………..ถัดมาคือประติมากรรมต่าง ๆ ในห้องสมุดที่สร้างขึ้น โดย Josef Anton Stammel ประติมากรยุคบาโรกที่มีชื่อเสียงมาก จาก ‘The Four Last Things’  4 งานประติมากรรมขนาดใหญ่ ผลงานสุดท้ายเกี่ยวกับความตาย, การพิพากษาครั้งสุดท้าย, สวรรค์ และนรก

.

Admont Abbey Library

.

ภายในห้องสมุดยังอัดแน่นไปด้วยหนังสือจำนวนมหาศาลกว่า 200,000 เล่ม รวมถึงสมบัติล้ำค่าอย่างต้นฉบับหายากกว่า 1,400 ฉบับ ที่บางฉบับมีอายุเก่าหลายร้อยปี (จากศตวรรษที่ 8) และหนังสือโบราณที่ตีพิมพ์ก่อนศตวรรษที่ 15 ราว 500 ฉบับ

.Admont Abbey Library

.

Incunabula : ศัพท์เทคนิคด้านประวัติศาสตร์การพิมพ์ หมายถึงหนังสือโบราณที่พิมพ์ในศตวรรษที่ 15  Incunabula เล่มแรกที่ถูกตีพิมพ์ก็คือ the Gutenberg Bible of 1455   โดยรากศัพท์ของคำนี้มาจากภาษาละตินที่แปลว่า “ยังนอนเปล” อย่าง “in the cradle” หรือ “อยู่ในผ้าอ้อม”  อย่าง “in swaddling clothes” เป็นแสลงไว้ใช้เรียก ‘ยุคแรกแห่งพัฒนาการของสิ่งต่าง ๆ’

.

Admont Abbey Library


 


MTHAI BOOK | อ่านสนุก ทุกวัน ทันกระแส