“TK Public Online Library” ยุคการเรียนรู้ไร้พรมแดน

“TK Public Online Library” ยุคการเรียนรู้ไร้พรมแดน

การเรียนรู้ไร้พรมแดน การเรียนรู้ไร้พรมแดน . TK Park เสริมแกร่งให้ห้องสมุดออนไลน์ “TK Public Online Library” ตอบรับพฤติกรรมยุคการเรียนรู้ไร้พรมแดน . . เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 …

อ่านเปลี่ยนโลก อ่านเปลี่ยนเรา : 10 หนังสือแนะนำจาก TK park

อ่านเปลี่ยนโลก อ่านเปลี่ยนเรา : 10 หนังสือแนะนำจาก TK park

อ่านเปลี่ยนโลก อ่านเปลี่ยนเรา 10 หนังสือแนะนำจาก TK park . อ่านเปลี่ยนโลก อ่านเปลี่ยนเรา 10 หนังสือแนะนำจาก TK park (ประจำเดือนมีนาคม) .…