TK park TK park อุทยานการเรียนรู้ อ่านเปลี่ยนโลก อ่านเปลี่ยนเรา

อ่านเปลี่ยนโลก อ่านเปลี่ยนเรา : 10 หนังสือแนะนำจาก TK park

Home / Book Lists / อ่านเปลี่ยนโลก อ่านเปลี่ยนเรา : 10 หนังสือแนะนำจาก TK park

อ่านเปลี่ยนโลก อ่านเปลี่ยนเรา

10 หนังสือแนะนำจาก TK park


.

อ่านเปลี่ยนโลก อ่านเปลี่ยนเรา

10 หนังสือแนะนำจาก TK park (ประจำเดือนมีนาคม)

.


.

“ โลกกว้าง เท่าที่อ่าน ” เป็นคำกล่าวที่สื่อถึงการเรียนรู้ได้ดี เพราะการอ่าน ทำให้เราเห็นโลกที่ไกลจากตัวตน จากอีโก้เดิม ๆ หันมามองโลกของคนอื่น สังคมอื่น สร้างคำถามในใจ เริ่มเข้าใจคนรอบตัวมากขึ้น   จนในที่สุดก็ย้อนกลับมาเข้าใจตัวเอง นี่แหละ คือจุดเริ่มต้นที่ดีของการเปลี่ยนแปลง

.

อุทยานการเรียนรู้ TK park แนะนำหนังสือเปลี่ยนโลกแบบที่ใคร ๆ ก็เข้าถึงได้ มุมมองของนักคิด นักปฏิบัติ และนักฝัน ที่เด็กอินดี้สายสตรองไม่ควรพลาด จะซื้อหามาอ่านหรือแวะมาอ่านที่ห้องสมุดของ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ก็ได้เช่นกัน

.

เร่เข้ามา นี่คือหนังสือ 10 เล่มที่ อ่านเปลี่ยนโลก อ่านเปลี่ยนเรา

.อ่านเปลี่ยนโลก อ่านเปลี่ยนเรา

.

คิด เขย่า โลก
สฤณี อาชวานันทกุล

.

“เลือก” ร่วมกัน ว่าเราจะเดินตามความคิ

และวิถีปฏิบัติแบบใด

.
รวมเรื่องราวนักคิด นักสร้างสรรค์ และนักธุรกิจ ผู้ “เปลี่ยนแปลง” โลก ที่ใช้พลังทางบวกในการสร้างสรรค์และขับเคลื่อนโลกให้หมุนไปข้างหน้า ทำให้เห็นว่าความคิดที่เคยถูกมองว่าแหวกแนวและอาจเป็นเพียงความฝัน สามารถเปลี่ยนมาเป็นความคิดที่ขับเคลื่อนและเขย่าโลกใบนี้ได้ ผ่านการตั้งคำถามและลงมือทำอย่างต่อเนื่อง

.


อ่านเปลี่ยนโลก อ่านเปลี่ยนเรา

.

ฝากภูมิปัญญาชาติไทยไว้กับครู
ดร. ไสว บุญมา

.

งานเขียนที่ออกมาจากความห่วงใยสังคมอย่างแท้จริง

.

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับครู เพราะว่าครูจะเป็นผู้กระจายความรู้ ความเข้าใจแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมีฐานมั่นคงและเหมาะสมกับสังคมโลก และสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลที่สุด เพื่อค้นหาปัญญาของสังคม และหาทางออกจาก “กับดักของการพัฒนา”

.


อ่านเปลี่ยนโลก อ่านเปลี่ยนเรา

.

เดอะ เวิลด์ คาเฟ่
Juanita Brown และ David Isaacs

.

พลังแห่งการสนทนา สู่ พลังปัญญาสร้างอนาคต

.

หนังสือที่จะนำเรากลับคืนสู่โลกที่ถูกลืมเลือนไป โลกที่ผู้คนมารวมกัน และรื่นเริงกับการสนทนา โลกที่ไม่กลัวที่จะพูดคุยกันถึงเรื่องต่าง ๆ โลกที่ปราศจากการปรุงแต่งหรือเทคโนโลยี โลกที่เราเรียนรู้ว่าปัญญาที่เราปรารถนาจะนำมาใช้แก้ปัญหา หรือสร้างอนาคตนั้น จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้พูดคุยกัน

.


อ่านเปลี่ยนโลก อ่านเปลี่ยนเรา

.

รัฐ สังคม และการเปลี่ยนแปลง
อนุสรณ์ ลิ่มมณี.

.

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับสังคมสมัยใหม่

.

แนวคิดและการศึกษาว่าด้วยพัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความเชื่อมโยงที่แยกกันไม่ขาดระหว่างรัฐกับสังคม เพราะในโลกปัจจุบัน รัฐ ก็ยังเป็นตัวแปรสำคัญหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และชีวิตประจำวันของผู้คน

.


อ่านเปลี่ยนโลก อ่านเปลี่ยนเรา

.

พลังกลุ่มไร้สังกัด
Clay Shirky

.

การรวมกลุ่มเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบ สู่อนาคตใหม่

.

สิ่งที่เทคโนโลยีมอบให้เราคือ ความสะดวกสบายในการร่วมมือกันระหว่างมนุษย์ ด้วยต้นทุนที่ต่ำและไม่ต้องพึ่งพาสถาบันดั้งเดิมในการรวมตัวอีกต่อไป การรวมกลุ่มที่งแสดงพลังทั้งในด้านดี และพลังในด้านลบ มันคือ “พลังกลุ่มไร้สังกัด” ที่เราต้องทำความเข้าใจในฐานะที่เราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเหล่านี้ อาจจะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม

.


อ่านเปลี่ยนโลก อ่านเปลี่ยนเรา

.

The Leader
ผู้ท้าทายควาเปลี่ยนแปลง
รัตนวดี เศรษฐจิตร (และคนอื่นๆ)

.

มองหาโอกาส ทางเลือกใหม่ ที่ไม่ติดกับดักแบบเดิมๆ

.

ผู้นำชุมชน 12 ท่าน ผู้เป็นตัวอย่างจากทุกภูมิภาคของประเทศ บางท่านทำงานหลายบทบาทพร้อมกัน แต่มีจุดหมายร่วม คือเห็นปัญหา แก้ปัญหา พัฒนาด้วยความรู้ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นเหตุเป็นผลให้ฝังแน่นในชุมชน โดยทำทั้งเติมเต็ม แบ่งปัน และเชื่อมโยงความรู้ทั้งในและนอกชุมชน จนผลงานปรากฎเป็นรูปธรรม

.


อ่านเปลี่ยนโลก อ่านเปลี่ยนเรา

.

รู้แล้วเปลี่ยน
สฤณี อาชวานันทกุล

.

“ความจำเป็น” ของการเปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

.

หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนเล็กๆ ของความพยายามที่จะเติมเต็มช่องว่างด้านข้อมูล ข้อมูลที่เราควรจะรู้แต่ยังไม่รู้ รู้แต่ยังไม่ครบถ้วน หรือไม่รู้แม้แต่ว่าเป็นข้อมูลที่ควรจะรู้ บางคนเริ่มตระหนักในปัญหา หลายคนรู้แล้วเปลี่ยนในระดับที่ตัวเองทำได้ แต่สังคมไทยโดยรวมยังนับว่าขาดแคลนข้อมูลและความรู้อีกมหาศาลที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลง

.


อ่านเปลี่ยนโลก อ่านเปลี่ยนเรา

.

Future: ปัญญาอนาคต
ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา

.

เราจะเปลี่ยนแปลงหรือสร้างตัวตนใหม่ได้อย่างไร ภายใต้อนาคตที่ไม่แน่นอนอย่างในเช่นปัจจุบัน

.

เมื่ออนาคตไม่ใช่เรื่องของวันพรุ่งนี้แต่เพียงอย่างเดียว มันอาจจะเป็นเรื่องของอดีต ที่ส่งผลถึงวันพรุ่งนี้ เพื่อให้ผู้อ่านเตรียมรับมือ มุ่งไปที่การเปลี่ยนแปลงตน การสร้างตนเองขึ้นมาใหม่ เดินทางร่วมกันไปสู่อนาคต เพื่อขบคิด สร้างสรรค์ สร้างความแตกต่าง และสร้างคุณค่า เพื่อให้ปัจเจกชนธรรมดาสามารถกำหนดอนาคตของตนได้

.


อ่านเปลี่ยนโลก อ่านเปลี่ยนเรา

.

Gen Y
ประเทศไทยจินตนาการถึงชาติวันพรุ่ง :
กอง บก. จุดประกายข่าว

.

ข้อมูลจากงานวิจัยถึงตัวตนและค่านิยมของคน Gen Y เพื่อช่วยพัฒนาสังคมได้อย่างถูกจุด

.

“คนรุ่นใหม่” ที่มาพร้อมกับช่องว่าง และความไม่เข้าใจของคนรุ่นก่อนหน้า ทว่าพวกเขาก็เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ มีมุมมองแปลกใหม่ อะไรคือสิ่งที่หล่อหลอมและเสริมสร้างให้เหล่า Gen Y แตกต่างไปกับคนยุคก่อนๆ มาร่วมศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยถึงตัวตนและค่านิยมของคน Gen Y เพื่อช่วยพัฒนาสังคมได้อย่างถูกจุด

.


อ่านเปลี่ยนโลก อ่านเปลี่ยนเรา

.

อำนาจไร้พรมแดน
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร

.

โลกที่เปลี่ยนแปลง / อำนาจที่เปลี่ยนไป

.

งานศึกษาชี้ให้เห็นการทำงานของ “อำนาจ” ในที่ที่ไม่คิดว่าจะเป็นที่สถิตของอำนาจ เช่น ในภาษา ในชีวิตประจำวัน ในตัวแบบคณิตศาสตร์ และในวัฒนธรรม เป็นต้น ช่วยให้เข้าใจและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมได้คมชัดขึ้น พร้อมเห็นถึงวิถีการดำรงอยู่และการทำงานของอำนาจในลักษณะที่มีความยุ่งยากและมีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นด้วย

.

.

ข้อมูลจาก : TK PARK อุทยานการเรียนรู้ 

. 

MTHAI BOOK | อ่านสนุก ทุกวัน ทันกระแส