PAPYRUS จุดเริ่มต้นแห่งวัฒนธรรมการอ่าน

PAPYRUS จุดเริ่มต้นแห่งวัฒนธรรมการอ่าน

          ทุกวันนี้เรามีวัสดุที่ใช้ในการเขียนหรือจดบันทึกข้อความสำคัญต่างๆ นั่นคือ “กระดาษ” หลังจากนั้นก็ถูกพัฒนาไปตามยุคสมัยจนเกิดเป็นกระดาษมากมายหลายชนิด แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ประวัติความเป็นมาของกระดาษแผ่นแรกในโลก ที่สำคัญไปกว่านั้นมันยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดวัฒนธรรมการอ่านอีกด้วย           หากยึดหลักฐานตามประวัติศาสตร์แล้ว ได้มีการระบุไว้ว่าจุดเริ่มต้นการใช้กระดาษนั้นมาจากชาวอียิปต์โบราณและชาวจีน ส่วนกระดาษที่มีอักษรภาษาไทยไม่ปรากฏที่มาอย่างแน่ชัด ซึ่งกระดาษแผ่นแรกของโลกผลิตโดยชาวอียิปต์โบราณ โดยทำมาจากหญ้าที่เรียกว่า “ปาปิรุส” ด้วยเหตุนี้ทำให้คนในสมัยนั้นเรียกชื่อกระดาษชนิดนี้ว่า “กระดาษปาปิรุส” นอกจากนี้มีการพบว่าคนในสมัยนั้นใช้กระดาษปาปิรุสเพื่อจารึกบทสวดต่างๆ…

สงครามหนังสือในยุคประวัติศาสตร์

สงครามหนังสือในยุคประวัติศาสตร์

          ย้อนกลับไปในสมัยกรุงโรมช่วงศตวรรษที่ 1 คนในสมัยนั้นนิยมนำขี้ผึ้งมาเขียนลงบนแผ่นไม้เพื่อส่งเป็นจดหมายหรือส่งข่าวสารหากัน ส่วนกลุ่มคนชั้นสูงจะมีหอสมุดกลางเป็นแหล่งความรู้ โดยหนังสือส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ ปรัชญา และศิลปะ แต่ในสมัยนั้นรูปแบบของหนังสือไม่ได้เป็นรูปเล่มเหมือนในปัจจุบัน ลักษณะของหนังสือจะเป็นแผ่นกระดาษที่ม้วนได้ ซึ่งทำมาจาก “กระดาษปาปิรุส” ของอียิปต์           ถึงในสมัยนั้นจะมีกระดาษม้วนที่สามารถให้ความรู้ได้เหมือนหนังสือ แต่ความคงทนและแข็งแรงกลับกลายเป็นปัญหาหลัก เพราะกระดาษปาปิรุสเป็นวัสดุที่ไม่มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อม…