papyrus กระดาษ กระดาษปาปิรุส วัฒนธรรมการอ่าน อียิปต์

PAPYRUS จุดเริ่มต้นแห่งวัฒนธรรมการอ่าน

Home / สารพันหนังสือ / PAPYRUS จุดเริ่มต้นแห่งวัฒนธรรมการอ่าน

          ทุกวันนี้เรามีวัสดุที่ใช้ในการเขียนหรือจดบันทึกข้อความสำคัญต่างๆ นั่นคือ “กระดาษ” หลังจากนั้นก็ถูกพัฒนาไปตามยุคสมัยจนเกิดเป็นกระดาษมากมายหลายชนิด แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ประวัติความเป็นมาของกระดาษแผ่นแรกในโลก ที่สำคัญไปกว่านั้นมันยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดวัฒนธรรมการอ่านอีกด้วย

          หากยึดหลักฐานตามประวัติศาสตร์แล้ว ได้มีการระบุไว้ว่าจุดเริ่มต้นการใช้กระดาษนั้นมาจากชาวอียิปต์โบราณและชาวจีน ส่วนกระดาษที่มีอักษรภาษาไทยไม่ปรากฏที่มาอย่างแน่ชัด ซึ่งกระดาษแผ่นแรกของโลกผลิตโดยชาวอียิปต์โบราณ โดยทำมาจากหญ้าที่เรียกว่า “ปาปิรุส” ด้วยเหตุนี้ทำให้คนในสมัยนั้นเรียกชื่อกระดาษชนิดนี้ว่า “กระดาษปาปิรุส” นอกจากนี้มีการพบว่าคนในสมัยนั้นใช้กระดาษปาปิรุสเพื่อจารึกบทสวดต่างๆ คำสรรเสริญเทพเจ้า และคำสาบานบรรจุไว้ในพีระมิดของอียิปต์ ทำให้นักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่ามีการใช้กระดาษปาปิรุสมาตั้งแต่ 3,000 ปี ก่อนคริสตกาล

          กระดาษปาปิรุสเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกที่ทำมาจากต้นกก กระดาษปาปิรุสมีความยืดหยุ่นสูงและคงต่อสภาพอากาศอันแห้งแล้งของอียิปต์ได้ดี อียิปต์ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ต่างๆ ในสมัยอียิปต์ ว่ากันว่าได้มีการประดิษฐ์อักษรลงบรกระดาษปาปิรุสที่เรียกกันว่า ตัวอักษรฮีโรกราฟฟิก หรือที่หลายคนรู้จักกันคือ อักษรภาพของชาวอียิปต์

          และในยุคปัจจุบันปาปิรุสได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ทั้งนำมาเป็นเชื้อเพลิง สร้างบ้าน ต่อเรือ สานตะกร้า ไปจนถึงใช้ตัดเย็บเสื้อผ้า แต่ถึงอย่างไรกระดาษปาปิรุสก็ยังคงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งวัฒนธรรมการอ่าน หากไม่มีกระดาษแผ่นแรกของโลกนี้ มนุษย์ก็คงจะไร้ซึ่งอารยธรรม และเราอาจจะไม่มีหนังสือที่ผลิตออกมาเพื่อนักอ่าน ไม่มีกระดาษเพื่อใช้เขียนหรือจดบันทึกข้อความสำคัญ รู้อย่างนี้แล้ว ก็อยากจะหยิบหนังสือเล่มโปรดขึ้นมาอ่านพร้อมกับสัมผัสกระดาษไปด้วย คงจะมีความสุขอยู่ไม่น้อยเลยล่ะ…