หนังสือเด็ก LGBT ถูกโจมตีจน Stonewall ต้องออกโรงปกป้อง

หนังสือเด็ก LGBT ถูกโจมตีจน Stonewall ต้องออกโรงปกป้อง

หนังสือเด็ก LGBT ถูกโจมตีจน Stonewall ต้องออกโรงปกป้อง หนังสือเด็ก LGBT ถูกโจมตีจน Stonewall ต้องออกโรงปกป้อง . . ………….. หลังจากที่แคนาดาและสหรัฐอเมริกาออกกฎหมายกีดกันหนังสือเด็กและเยาวชนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน หรือ…