การตลาดแบบดึงดูด : การตลาดยุคใหม่ ใช้เงินน้อยมาก แต่ดูดเงินมหาศาล

การตลาดแบบดึงดูด : การตลาดยุคใหม่ ใช้เงินน้อยมาก แต่ดูดเงินมหาศาล

การตลาดแบบดึงดูด . การตลาดแบบดึงดูด การตลาดยุคใหม่ ใช้เงินน้อยมาก แต่ดูดเงินมหาศาล . เมื่ออินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการสื่อสาร จึงไม่แปลกใจเลยที่มนุษยชาติพยายามค้นหาวิธีการตลาดแบบใหม่เพื่อรองรับนวัตกรรมที่ก้าวหน้าเหล่านี้ หนึ่งในนั้นคือการทำ การตลาดแบบดึงดูด (INBOUND MARKETING) มันเกิดขึ้นเมื่อการตลาดแบบเดิมที่เคยทำในโลกออฟไลน์ไร้ประสิทธิผลในโลกออนไลน์โดยสิ้นเชิง . ทำไมการตลาดแบบเดิมถึงไร้ประสิทธิผลในโลกออนไลน์…