ยิ้มรับคนไม่ดีที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเพราะโลกมันร้าย เราจึงต้องเรียนรู้

ยิ้มรับคนไม่ดีที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเพราะโลกมันร้าย เราจึงต้องเรียนรู้

หนังสือจากปลายปากกาของนักเขียนชาวเกาหลีใต้ ซองมุนจอง (Jeong Moon Jeong) ที่ชื่อเป็นวลีสั้นๆ จำง่ายๆ ว่า “ยิ้มรับคนไม่ดีที่ผ่านเข้ามาในชีวิต”  ที่ตีแผ่ให้เห็นด้านมืดของสังคมเกาหลีใต้หรืออาจจะกล่าวว่าเป็นด้านมืดของโลกมนุษย์เลยก็ว่าได้ บ่อยครั้งที่เราถูกทำร้ายด้วยคำพูดหรือการกระทำของคนอื่น เพราะเรายอมมากเกินไป ด้วยบริบทหรือการหล่อหลอมทางสังคมที่ทำให้เราต้อง “ยอม” แต่การยอมมากไปไม่ใช่เรื่องดีแน่…