BOOK FOR GIFT : เลือกเล่มที่ชอบ ซื้อเล่มที่ใช่ ส่งต่อความประทับใจเป็นของขวัญส่งท้ายปี

BOOK FOR GIFT : เลือกเล่มที่ชอบ ซื้อเล่มที่ใช่ ส่งต่อความประทับใจเป็นของขวัญส่งท้ายปี

การจะเลือกซื้อของขวัญสักชิ้นหนึ่งเพื่อมอบให้กับคนพิเศษ หรือมอบให้เนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ เราจำเป็นต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนรับ           บางคนอาจเลือกเป็นสิ่งของเครื่องใช้ หรือไม่ก็เป็นขนมที่มีราคาแพง จนอาจมองข้ามของขวัญอีกชิ้นหนึ่งไปนั่นคือ ‘หนังสือ’ แต่ก็มีผลสำรวจออกมาว่า คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รับหนังสือเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษ ตรงกันข้ามพวกเขาจะรู้สึกดีใจอย่างมากหากได้รับหนังสือเป็นของขวัญ เพราะพวกเขารู้สึกว่าหนังสือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และให้ความรู้ได้ ซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มองเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดโครงการ ‘ช็อปช่วยชาติ 61’…