“A Long Way There 13 วัน ปลายทางอยู่ที่เขา ระหว่างเราอยู่ที่ใจ” เส้นทางแรงบันดาลใจของ Backpacker รุ่นใหม่

“A Long Way There 13 วัน ปลายทางอยู่ที่เขา ระหว่างเราอยู่ที่ใจ” เส้นทางแรงบันดาลใจของ Backpacker รุ่นใหม่

          นาทีนี้…คงไม่มีใครไม่รู้จักคู่รักนักผจญภัยจากเพจชื่อดัง Pakaprich Adventure อย่าง “โบ๊ท ภควัต” และ “ฝ้าย ปริชญา” คู่รักที่หลงใหลในการท่องเที่ยว และเคยสร้างปรากฎการณ์นั่งรถไฟจากประเทศอังกฤษกลับมายังกรุงเทพฯ ซึ่งทั้งคู่ยังถ่ายทอดประสบการณ์ความประทับใจที่ไม่มีวันลืมลงในหนังสือ “A Long Way…