สงครามหนังสือในยุคประวัติศาสตร์

สงครามหนังสือในยุคประวัติศาสตร์

          ย้อนกลับไปในสมัยกรุงโรมช่วงศตวรรษที่ 1 คนในสมัยนั้นนิยมนำขี้ผึ้งมาเขียนลงบนแผ่นไม้เพื่อส่งเป็นจดหมายหรือส่งข่าวสารหากัน ส่วนกลุ่มคนชั้นสูงจะมีหอสมุดกลางเป็นแหล่งความรู้ โดยหนังสือส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ ปรัชญา และศิลปะ แต่ในสมัยนั้นรูปแบบของหนังสือไม่ได้เป็นรูปเล่มเหมือนในปัจจุบัน ลักษณะของหนังสือจะเป็นแผ่นกระดาษที่ม้วนได้ ซึ่งทำมาจาก “กระดาษปาปิรุส” ของอียิปต์           ถึงในสมัยนั้นจะมีกระดาษม้วนที่สามารถให้ความรู้ได้เหมือนหนังสือ แต่ความคงทนและแข็งแรงกลับกลายเป็นปัญหาหลัก เพราะกระดาษปาปิรุสเป็นวัสดุที่ไม่มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อม…