พิมพ์เขียวนาซี : แผนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในอเมริกาเหนือเมื่อนาซีได้รับชัยชนะ

พิมพ์เขียวนาซี : แผนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในอเมริกาเหนือเมื่อนาซีได้รับชัยชนะ

พิมพ์เขียวนาซี : แผนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในอเมริกาเหนือเมื่อนาซีได้รับชัยชนะ . ร่องรอยโศกนาฎกรรมครั้งสำคัญของประวัติ ถูกขีดเขียนอยู่ใน พิมพ์เขียวนาซี ของนักวิจัยชาวเยอรมัน (1944) ซึ่งครั้งหนึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของมันคือ ‘อดอล์ฟ ฮิตเลอร์’ . . หนังสือเล่มหนึ่งที่นักวิชาการหลายคนสงสัยว่าเป็นพิมพ์เขียวของ…