ความคิดของเด็กยุคใหม่ ในโลกเทคโนโลยีแบบพอเพียง

ความคิดของเด็กยุคใหม่ ในโลกเทคโนโลยีแบบพอเพียง

          อีกงานมหกรรมที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ ที่ได้รวมความก้าวล้ำทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาไว้ในที่เดียวกัน ที่มากไปกว่านั้น คือการได้เห็นภาพของเด็กไทยยุคใหม่มารวมตัวกันนับพันชีวิต สำหรับ “งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560” ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็น พระบิดาแห่งวิทยาสาสตร์ไทย…