อ่านให้มากขึ้น ด้วยเทคนิคประหลาดของ Stephen King

อ่านให้มากขึ้น ด้วยเทคนิคประหลาดของ Stephen King

อ่านให้มากขึ้น . อ่านให้มากขึ้น ด้วยเทคนิคประหลาดของ Stephen King . . Neil Pasricha นักเขียนชาวแคนาดาเคยเขียนบทความเกี่ยวกับ ‘8 วิธีที่สามารถช่วยให้อ่านหนังสือมากขึ้น’ หนึ่งในนั้นคือเทคนิคที่อาจจะดูประหลาดของ Stephen…