The Shape of Water เสน่ห์แห่งเดรัจฉาน กว้าน 21 รางวัล เวทีชั้นนำของโลก

The Shape of Water เสน่ห์แห่งเดรัจฉาน กว้าน 21 รางวัล เวทีชั้นนำของโลก

The Shape of Water เสน่ห์แห่งเดรัจฉาน กว้าน 21 รางวัลเวทีชั้นนำของโลก The Shape of Water หนึ่งในภาพยนตร์ ที่ได้รับรางวัลอะคาเดมีอะวอดส์ หรือรางวัลออสการ์…