วันภาษาไทยแห่งชาติ : วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของคนไทยทั้งชาติ

วันภาษาไทยแห่งชาติ : วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของคนไทยทั้งชาติ

คนไทยโชคดีที่มีภาษาของตัวเอง เเละมีอักษรไทยเป็นตัวอักษรประจำชาติ อันเป็นมรดกล้ำค่าที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้           ภาษา เปรียบเสมือนวัฒนธรรมที่สำคัญและบ่งบอกถึงความเป็นชาติ นอกจากนี้เรายังต้องใช้ในการติดต่อสื่อสาร และภาษาก็เป็นจุดศูนย์กลางที่คอยยึดคนทั้งชาติเอาไว้อีกด้วย           บ้านเราค่อนข้างให้ความสำคัญในเรื่องของภาษาอย่างมาก ทำให้เกิด ‘วันภาษาไทยแห่งชาติ’ ขึ้นมา แต่หลายคนอาจยังไม่รู้ที่มาที่ไปของวันสำคัญนี้ว่าเป็นอย่างไร มาเรียนรู้ไปพร้อมกันเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยของเราให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป           วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29…