Burnout Syndrome ภาวะหมดไฟ เมื่อแรงบันดาลใจหดหาย เบื่อหน่าย ไร้เรี่ยวแรง

Burnout Syndrome ภาวะหมดไฟ เมื่อแรงบันดาลใจหดหาย เบื่อหน่าย ไร้เรี่ยวแรง

หลังจากที่เอเอฟพี มีรายงานว่า องค์การอนามัยโลก ได้เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีมติขึ้นทะเบียนโรคใหม่ในบัญชี International Classification of Diseases ซึ่งจะเป็นมาตรฐานในการวินิจฉัยโรคที่ตรงกันทั่วโลกนั้น โรคที่สร้างความสนใจให้กับชาวออนไลน์เป็นอย่างมากในขณะนี้คือ ภาวะหมดไฟในการทำงาน ( Burnout ) โดยมีเผยแพร่ว่า…