หนังสือพระราชนิพนธ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ อีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพอันทรงคุณค่า

หนังสือพระราชนิพนธ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ อีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพอันทรงคุณค่า

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการอ่านเป็นอย่างมาก เพราะทรงส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่าน และยังทรงเปรียบให้ “หนังสือ” เป็นเหมือนดั่งการสะสมความรู้ นอกจากรพะองค์ท่านจะมีพระอัจฉริยภาพในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ ภาษาและวรรณกรรม ฯลฯ พระองค์ยังทรงเป็นนักเขียนและนักแปลที่มีฝีมือยอดเยี่ยมไม่แพ้ใคร จึงได้เกิดหนังสือพระราชนิพนธ์ขึ้นมาจำนวนไม่น้อย…