ผู้นำรัสเซียอ่านอะไร? ตามอ่านหนังสือเล่มโปรดของ ‘วลาดีมีร์ ปูติน’

ผู้นำรัสเซียอ่านอะไร? ตามอ่านหนังสือเล่มโปรดของ ‘วลาดีมีร์ ปูติน’

ผู้นำรัสเซียอ่านอะไร? ถึงได้กลายเป็นบุรุษผู้ทรงอิทธิพลของโลก           ‘วลาดีมีร์ ปูติน’ นักการเมืองชาวรัสเซียผู้ดำรงตำแหน่ง ประธานาธิบดีรัสเซียคนที่ 4 และคนปัจจุบัน ถือเป็นผู้นำรัสเซียที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่ง โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำการเมืองติดต่อกันถึง 17 ปี ทำให้รัสเซียเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากประเทศที่เคยเต็มไปด้วยความปั่นป่วนทางการเมือง กลายมาเป็นรัสเซียใหม่ที่มีความยิ่งใหญ่ระดับโลก…