หนังสือการเมือง 4 เล่มที่จะทำให้รอบรู้การพัฒนาสังคมไทย

หนังสือการเมือง 4 เล่มที่จะทำให้รอบรู้การพัฒนาสังคมไทย

หนังสือการเมือง 4 เล่มที่จะทำให้รอบรู้การพัฒนาสังคมไทย หนังสือการเมือง จากมติชน 4 เล่มที่จะทำให้รอบรู้การพัฒนาสังคมไทย . ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น .“การเปลี่ยนแปลง” ที่ “ไม่เปลี่ยนแปลง” ครั้งแล้วครั้งเล่า . .…