ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น ปักธงอนาคต The Future is Ours มาคิอาเวลลี การเมืองไทยของเจ้าผู้ปกครอง สังคมไทยเสมอหน้า สู่สังคมไทยเสมอหน้า หนังสือการเมือง 4 เล่มที่จะทำให้รอบรู้การพัฒนาสังคมไทย

หนังสือการเมือง 4 เล่มที่จะทำให้รอบรู้การพัฒนาสังคมไทย

Home / Book Lists / หนังสือการเมือง 4 เล่มที่จะทำให้รอบรู้การพัฒนาสังคมไทย

หนังสือการเมือง 4 เล่มที่จะทำให้รอบรู้การพัฒนาสังคมไทย

หนังสือการเมือง จากมติชน 4 เล่มที่จะทำให้รอบรู้การพัฒนาสังคมไทย
.


ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น
.“การเปลี่ยนแปลง” ที่ “ไม่เปลี่ยนแปลง” ครั้งแล้วครั้งเล่า . . . .
(คลิกเพื่อสั่งซื้อ)

.

ทำงานกับคนหัวร้อนให้เป็น รับมือกับคนขั้วเย็นให้ได้ แก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยการเปรียบเทียบ บุคคล 2 ประเภท แต่ละคนมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน มีคุณค่าของตนเองและมีวิธีคิดเฉพาะตน
.
หนังสือเล่มนี้ จะทำให้คุณเข้าใจการทำงานกับคนหลายรูปแบบด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมของทั้งตัวเราและบุคคลอื่น เจาะลึกไปถึงวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ เข้าใจง่ายและได้ผล


มาคิอาเวลลี การเมืองไทยของเจ้าผู้ปกครอง
“ผู้นำในอดีตให้ความสำคัญกับการพูด
แต่ผู้นำยุคต่อไปต้องให้ความสำคัญกับการฟัง”
(คลิกเพื่อสั่งซื้อ)

 .

“เพราะข้าพเจ้ารู้ว่ามีหลายคนแล้วที่ได้เขียนเรื่องนี้ ข้าพเจ้าจึงเกรงว่า ข้าพเจ้าจะถูกมองว่าถือดี ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้อีก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อที่ข้าพเจ้าหันเหจากระเบียบแบบแผนของคนอื่นๆ ในข้อโต้แย้งเรื่องนี้
.
แต่เนื่องจากเป็นความตั้งใจของข้าพเจ้าที่จะเขียนสิ่งที่เป็นประโยชน์ สำหรับเขาผู้ ซึ่งเข้าใจ ข้าพเจ้าจึงเห็นว่า การเข้าไปเบื้องหลัง ให้ถึงความจริงที่มีผล ของเรื่องนี้ เป็นการได้ประโยชน์มากยิ่งกว่า การไปถึงจินตนาการของสิ่งนั้น”


สู่สังคมไทยเสมอหน้า
.“…ความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ และการกระจุกตัวด้านความมั่งคั่งและอำนาจ
นับเป็นปัจจัยด้านโครงสร้างที่อยู่เบื้องหลังความคับข้องใจ”
(คลิกเพื่อสั่งซื้อ)

.

เป็นหนังสือที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ผลงานวิจัยเรื่อง “สู่สังคมไทยเสมอหน้า การศึกษาโครงสร้างความมั่งคั่งและโครงสร้างอำนาจเพื่อการปฏิรูป” เป็นการเปิดมุมมองและวิพากษ์ “การพัฒนาสังคมไทย” 
.
ได้อย่างลึกซึ้ง และเป็นฐานคิดในการพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมในสังคม รวมทั้งการปฏิรูปประเทศ ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญในปัจจุบัน
.
โดยมีเนื้อหาที่จะช่วยเสริมความรู้ความเข้าใจแก่คนทั่วไปใน ครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการเมืองไทยได้เป็นอย่างดี


ปักธงอนาคต The Future is Ours
“ประเทศไทยสำคัญกว่าไทยซัมมิท”
(คลิกเพื่อสั่งซื้อ)

 .

เปิดทุกมิติของชีวิต ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ท่ามกลางความมืดมน ยังมีกองไฟอีกหลายกองที่ส่องสว่างอยู่บ้างกำลังจะมอดลง บ้างเป็นกองไฟใหม่ที่กำลังหาแรงบันดาลใจ

หน้าที่ของเราคือนำกองไฟนั้นมารวมกันให้เราเป็นฟืนแห่งกำลังใจของกันและกัน และโหมกระพือมันให้เป็นกองไฟกองใหญ่ที่ส่องแสงอันเจิดจ้าให้กับสังคมที่มืดมิดมาร่วมกันเปิดประตูแห่งความเป็นไปได้ใหม่ๆ
.
ลุกขึ้นมาทวงคืนอนาคตด้วยตนเอง ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
.