นิตยสารแจกฟรี (FREE COPY) ทางรอดสุดท้ายของนิตยสารไทย?

นิตยสารแจกฟรี (FREE COPY) ทางรอดสุดท้ายของนิตยสารไทย?

          จากข่าวปิดตัวนิตยสารหัวใหญ่หลายสำนักเมื่อปี 2560 สร้างความสั่นคลอนแก่ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์อย่างมาก เพราะแม้แต่นิตยสารที่เจ้าของธุรกิจเคยออกปากว่าให้ทำจนตัวตาย ยังออกมาแถลงการณ์ปิดกิจการไปเป็นที่เรียบร้อย ในยุคที่อุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ตกต่ำเช่นนี้ คงเหลือทางออกให้ผู้ประกอบการไม่มาก หากอยู่ไม่รอดจนต้องปิดกิจการไป ก็คงจะเป็นการผันตัวไปเป็น “นิตยสารแจกฟรี” (FREE COPY) .. หนทางสู่ FREE…