Work Life Balance ด้วยการหยุดพักจริงๆ : สร้างสุขภาพจิตที่ดี เพิ่มศักยภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการพักผ่อน

Work Life Balance ด้วยการหยุดพักจริงๆ : สร้างสุขภาพจิตที่ดี เพิ่มศักยภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการพักผ่อน

          เคยไหม เมื่อถึงวันหยุด แต่คุณกลับต้องทำงานต่อ เพราะหัวหน้าสั่งงานไว้ ลาไปทำธุระวันนึง แต่กลับรู้สึกผิด กระวนกระวายจนไม่กล้าจะไปทำอย่างอื่น เลิกงานแล้ว แต่ก็เหมือนไม่ได้พักเลย พอหัวหน้าสั่งงาน…