ตุลามหาราช ๒ ราชันสถิตนิจนิรันดร์ : บันทึกความยิ่งใหญ่ของสองพระมหากษัตริย์ไทย

ตุลามหาราช ๒ ราชันสถิตนิจนิรันดร์ : บันทึกความยิ่งใหญ่ของสองพระมหากษัตริย์ไทย

บันทึกประวัติศาสตร์และความยิ่งใหญ่ของ ๒ พระมหากษัตริย์ไทย           เรื่องราวความยิ่งใหญ่ในเส้นทางคู่ขนานของ ๒ มหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่มีความคล้ายกันจนน่าอัศจรรย์ ทั้งเรื่องการครองราชย์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์…