Carson McCullers : นักเขียนหญิงชาวอเมริกัน กับผลงานสะท้อนชีวิตจริงยิ่งกว่านิยาย

Carson McCullers : นักเขียนหญิงชาวอเมริกัน กับผลงานสะท้อนชีวิตจริงยิ่งกว่านิยาย

มีนักเขียนหญิงชาวอเมริกันอยู่คนหนึ่ง ที่ชีวิตของเธอมีเรื่องราวมากมายและครบรสยิ่งกว่านิยายเสียอีก เธอคนนี้มีชื่อว่า ‘คาร์สัน แม็คคัลเลอร์ส’ (Carson McCullers)           มีเหตุผลมากมายที่ทำให้นักเขียนคนหนึ่งสร้างสรรค์ผลงานเขียนออกมา ทั้งจากจินตนาการบ้าง เหตุการณ์จากคนใกล้ตัวบ้าง หรือจากคนที่ไม่ได้รู้จักก็ตาม และบางทีก็มาจากเรื่องราวในชีวิตจริงทั้งสิ้น หนึ่งในนั้นก็คือ ‘คาร์สัน แม็คคัลเลอร์ส’…