3 STEP พ้นทุกข์ : หนทางความสุขที่แท้จริงของชีวิต

3 STEP พ้นทุกข์ : หนทางความสุขที่แท้จริงของชีวิต

คงไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนในโลกนี้ที่ไม่มี ‘ความทุกข์’ เพียงหาหนทางแห่งความสุขของตัวเองให้เจอ           ทุกสิ่งที่มีชีวิตและลมหายใจ เมื่อมีเกิดก็ย่อมมีทุกข์ตามธรรมชาติของการใช้ชีวิต ซึ่งเราไม่สามารถหลีกหนีพ้น ความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเวลา จะเป็นความทุกข์เพียงเล็กน้อยหรือความทุกข์ที่หนักหนาสาหัสนั้น ขึ้นอยู่กับว่าเราพิจารณาความทุกข์นั้นอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ความทุกข์ที่เกิดจากการทำงานผิดพลาด ความทุกข์จากอาการเจ็บป่วย และอีกมากมายนับไม่ถ้วนที่เราจะต้องเจอ การนำความทุกข์มาพิจารณาเพื่อหาหนทางดับทุกข์จึงเป็นทางออกที่ง่ายกว่ากันเยอะ           ในเมื่อการหนีไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้อง…