KINTSUGI คินสึงิ ความงามของบาดแผลแห่งชีวิต  : เรียนรู้วิธีจัดการตัวเองเมื่อต้องเผชิญกับความสูญเสีย

KINTSUGI คินสึงิ ความงามของบาดแผลแห่งชีวิต : เรียนรู้วิธีจัดการตัวเองเมื่อต้องเผชิญกับความสูญเสีย

        เป็นธรรมดาของชีวิตมนุษย์ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป มีพบกันก็ต้องมีจากลา การสูญเสียเป็นสิ่งที่ผู้คนทุกคน ไม่ว่าจะเพศไหน หรือสัญชาติอะไรก็จะต้องพบเจอ      …