ขโมยสมองของที่ 1 : คิดแบบยอดคน ย่นเวลาสู่ความสำเร็จ

ขโมยสมองของที่ 1 : คิดแบบยอดคน ย่นเวลาสู่ความสำเร็จ

ขโมยสมองของที่ 1 : คิดแบบยอดคน ย่นเวลาสู่ความสำเร็จ . คนที่รู้เป้าหมายในชีวิต มุ่งมั่นสู่เป้าหมายอย่างไม่ย่อท้อและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค คนแบบนี้สิ ถึงเรียกว่า ‘ยอดคน’ . . มุ่งหน้าสู่ ‘ความสำเร็จ’…