Books Are My Bag แคมเปญสุดแนวของคนรักหนังสือ

Books Are My Bag แคมเปญสุดแนวของคนรักหนังสือ

          Books Are My Bag คือกิจกรรมรณรงค์ระดับประเทศ ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองให้กับร้านหนังสือ ทั้งร้านลูกโซ่และร้านอิสระในประเทศอังกฤษ โดยการทำงานร่วมกันระหว่างผู้จัดพิมพ์ ร้านหนังสือ และนักเขียน ถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมร้านหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา           เชื่อว่านักอ่านหลายๆ คนเรียกย่อมชื่นชอบการอ่านหนังสือที่มีเนื้อหาดี พร้อมกับบรรยากาศสบายๆ แล้วก็ใจกว้างพอที่จะยินดีเปิดโอกาสพิจารณาผลงานของนักเขียนหน้าใหม่โดยการอ่านหนังสือของพวกเขา…