ของขวัญปีใหม่ ช็อปช่วยชาติ รัฐบาล ลดหย่อนภาษี

ช็อปช่วยชาติ 61 หักลดหย่อนภาษี 3 สินค้า (ยางรถยนต์-หนังสือ-โอท็อป)

Home / Book News / ช็อปช่วยชาติ 61 หักลดหย่อนภาษี 3 สินค้า (ยางรถยนต์-หนังสือ-โอท็อป)

ช็อปช่วยชาติ 61 กับสินค้าทั้ง 3 ประเภท ยางรถยนต์ หนังสือ และสินค้าโอท็อป

          รัฐบาลยังคงเดินหน้ากระตุ้นการใช้จ่าย และออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้ (28 พ.ย. 2561) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ออกมาแจ้งข่าวดีให้กับประชาชนทราบว่า ทางกระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการ ‘ช็อปช่วยชาติ’ เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะคนที่มีรายได้ปานกลาง อีกทั้งเพื่อบรรเทาและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีความเดือดร้อน

          มาตรการช็อปช่วยชาติ ปี 2561 จากที่ครม.ได้มีการพิจารณานั้น จะใช้ครอบคลุมสินค้าทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ ยางรถยนต์ ที่ผลิตภายในประเทศและใช้ยางพาราของประเทศในกระบวนการผลิตยางรถยนต์ โดยบริษัทยางรถยนต์ที่เข้าร่วมมาตรการนี้ รัฐบาลจะมีโควตาในการจำหน่ายเพื่อให้สอดคล้องกับการรับซื้อยางพาราที่ซื้อจากเกษตรกร ประเภทที่ 2 คือ หนังสือและ e-book และประเภทสุดท้ายคือ สินค้าโอท็อป ซึ่งสินค้าทั้ง 3 รายการสามารถใช้ลดหย่อนภาษีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท

          นอกจากนี้ นายอภิศักดิ์ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า มาตรการช็อปช่วยชาติในปีนี้จะไม่เหมือนกับปีที่ผ่านมานั่นคือประเภทของสินค้าที่เข้าโครงการ โดยรัฐบาลต้องการช่วยเหลือสินค้าบางกลุ่มไม่ใช่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กระจายให้กับสินค้าทุกประเภทเหมือนปีที่แล้ว โดยมาตรการช็อปช่วยชาตินี้จะเริ่มขึ้นในวันที่ 4 ธ.ค. ไปจนถึงวันที่ 4 ม.ค. 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม

          ตามที่สมาคมได้ยื่นเรื่องขอลดหย่อนภาษีสินค้าหนังสือตั้งแต่กลางปี 2561 และในวันที่ 22 ที่ผ่านมา สมาคมฯได้รับข่าวดีว่าสามารถร่วมลดหย่อนได้แล้วนั่นคือ ลดหย่อนได้ตั้งแต่ 15 ธ.ค. 61 – 16 ม.ค. 62 เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท (รวมกับสินค้าอื่นในโครงการช้อปช่วยชาติ) โดยวันที่15/12 – 31/12/2561 สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ประโยชน์ทางภาษีสิ้นปีนี้ได้เลย และวันที่ 1 – 16/1/2562 สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ประโยชน์ทางภาษีสิ้นปีในปีหน้า

หลักฐานที่ทางสรรพากรต้องการคือ ใบเสร็จรับเงินที่มี

  • ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวของผู้เสียภาษีของสำนักพิมพ์หรือร้านค้า (นิติบุคคลเท่านั้น) และ…
  • ในส่วนของลูกค้า คือ ชื่อนามสกุลเต็ม พร้อมเลขประจำตัวประชาชน

          ทั้งนี้…ใบเสร็จรับเงินดังกล่าวไม่จำเป็นต้องออกโดยคอมพิวเตอร์ สามารถเป็นใบเสร็จรับเงินที่เป็นลายมือเขียนได้ค่ะ (ขอเพียงแค่ข้อมูลครบถ้วน)

          หมายเหตุ : หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร ไม่นับรวมอยู่ในการลดหย่อน สามารถลดหย่อนได้เฉพาะหนังสือเล่ม และอีบุ๊ค