“Neilson Hays Young Writers Awards 2018” พื้นที่แสดงพลังของเด็กอยากเขียน

“Neilson Hays Young Writers Awards 2018” พื้นที่แสดงพลังของเด็กอยากเขียน

          อีกหนึ่งกิจกรรมการประกวดดีๆ รับต้นปีกับ “Neilson Hays Young Writers Awards 2018” การประกวดงานเขียนสุดสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน           เยาวชนคนไหนที่รู้ตัวว่าอยากเป็นนักเขียนเตรียมตัวเอาไว้ให้ดี เพราะการประกวด “Neilson Hays Young Writers…